POLSKI JUBILER » DZIAŁY » PRAWO

Wirtualna biżuteria

Na naszych oczach następuje powolny proces odchodzenia od biżuterii postrzeganej jako przedmiot materialny ku biżuterii wirtualnej. Biżuteria – przedmiot utylitarny – staje się wirtualnym projektem, istniejącym tylko w przestrzeni cyfrowej. Nowoczesne technologie na stałe zagościły na rynku jubilerskim. Wielu twórców ogranicza swoje działania jedynie do tworzenia projektów biżuteryjnych, które nigdy…

03/2022, PRAWO

Nowy Polski Ład dla branży jubilerskiej

Branża jubilerka musi mieć się na baczności wobec nowego Polskiego Ładu, czyli programu społeczno-gospodarczego, który został zaproponowany przez obecną partię rządzącą. Polska branża jubilerska niestety na wprowadzonych zmianach straci, gdyż wszystkie podmioty gospodarcze w niej działające muszą liczyć się ze znacznie większymi kosztami pracy. Zmiana w podatkach Zmiana, którą już…

01/2022, PRAWO

Szansa na rozwój w nowej sytuacji

Firmy jubilerskie, które zostały w wyniku pandemii zmuszone do zamknięcia swojej działalności, będą miały szansę na powrót na rynek, dzięki funduszom Unii Europejskiej. Program „Nowy start” finansowany z funduszy unijnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Wsparcie dla…

06/2020, PRAWO

Biżuteria w komórce

Firmy informatyczne oferują swoim klientom nowe usługi, których celem jest nie tylko zwiększenie sprzedaży i usprawnienie pracy personelu salonu jubilerskiego, ale także ułatwienie dokonywania zakupów klientom detalicznym. Biżuteria na smartfonie Polskie społeczeństwo niezwykle szybko przyswaja sobie wszelkie nowości informatyczne. Lubi korzystać z udogodnień oferowanych przez firmy informatyczne. Dlatego też zdziwienie…

06/2020, PRAWO

Bezpieczeństwo pracowników w punktach sprzedaży biżuterii

Właściciele sklepów jubilerskich oraz galerii z biżuterią autorską są zobowiązani zgodnie z prawem do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy. W czasie pandemii na pracodawców spada obowiązek przeprowadzenia szkoleń BHP oraz zapewnienia niezbędnych do wykonywania pracy materiałów ochronnych. Przedsiębiorcy mają także obowiązek przeszkolić pracowników, jak ci muszą zachowywać się względem…

03/2020, PRAWO

Regulacje prawne na ciężkie czasy

Ustawa antykryzysowa ma pomóc przedsiębiorcom poradzić sobie z konsekwencjami kwarantanny narodowej wynikającej z zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Branża jubilerska, tak jak większość firm zajmujących się produkcją, może liczyć na dofinansowanie przy przestoju. Tarcza antykryzysowa zakłada, że państwo dofinansuje wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), w razie przestoju,…

02/2020, PRAWO

Prawo na wakacjach

Sprzedawcy biżuterii chcący oferować swoje wyroby poza salonami jubilerskimi muszą pamiętać o obowiązku wydawania paragonu z kasy fiskalnej, a także o prawie klientów do reklamacji. W przeciwnym wypadku będą narażeni na karę finansową wynikającą z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków. Okres wakacyjny to czas, kiedy w polskich kurortach licznie pojawiają się…

03/2016, PRAWO

Prawo obowiązuje wszystkich

Rozmowa z Marią Magdaleną Ulaczyk, dyrektorem Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie Najwięcej wątpliwości dotyczących prawa probierczego w Polsce wiąże się z importem biżuterii, zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Czy mogłaby pani powiedzieć, jak – zgodnie z prawem – powinni postępować właściciele sklepów z biżuterią, którzy decydują się…

05/2014, PRAWO

Prawo dla jubilerów

Każdy rodzaj biżuterii wykonany z metali szlachetnych, zanim znajdzie się w sklepie, musi zostać zbadany i ocechowany w urzędzie probierczym. Polskie prawodawstwo nakłada na sprzedawców biżuterii obowiązek oznaczenia cechą przedmiotów wykonanych ze srebra, złota i platyny, których waga przekracza pięć gram. Waga biżuterii nie uwzględnia kamieni, które użyte zostały do…

04/2013, PRAWO

Bizuteria na zamówienie

Klienci salonów jubilerskich coraz częściej decydują się na zamawianie w salonach jubilerskich biżuterii autorskiego projektu. Niejednokrotnie jednak biżuteria wykonana przez złotnika nie spełnia oczekiwań zamawiającego. Kłopotów wynikających z nieporozumień można uniknąć stosując się do polskiego prawodawstwa. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nakłada na…

03/2013, PRAWO

Prawne możliwości zbycia biżuterii

Według polskiego prawa twórca biżuterii samodzielnie podejmuje decyzję, czy wykonywane zlecenia i sprzedaż praw autorskich realizuje w ramach umowy o dzieło i zbycia praw majątkowych (lub udzielenia licencji), czy też rozlicza przychody w ramach działalności gospodarczej. Dla celów rozliczenia podatku dochodowego, rzemieślnik – artysta ma możliwość rozliczać przychód z działalności…

01/2013, PRAWO

Swiąteczny prezent dla przedsiębiorców

Długo oczekiwaną przez przedsiębiorców ustawę o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące działalność gospodarczą Sejm uchwalił 9 listopada 2012. Problem nieopłaconych składek ZUS dotyczy tysięcy drobnych przedsiębiorców, którzy często nieświadomie lub na skutek błędnych informacji nie wywiązywali się z obowiązków rozliczania składek.   Nowe prawo Z…

06/2012, PRAWO