POLSKI JUBILER » DZIAŁY » NASZA OKŁADKA

#FASHIONSYMPHONY

Artystyczny projekt #FASHIONSYMPHONY jest poświęcony symbiozie piękna kobiet oraz biżuterii z bursztynem z symfonią natury. Całość zachowana w stylistyce czarno-białej – dla skupienia uwagi nad formą przekazu i odnajdowania wewnętrznego balansu widza wobec kreowanych obrazów. Wprojekcie #FASHIONSYMPHONY fotografka Kinga Gełdon- Czech łączy różne środowiska, w których porusza się na co…

01/2024, NASZA OKŁADKA