Artykuły z działu

Przeglądasz dział BEZPIECZEŃSTWO (id:26)
w numerze 01-02/2009 (id:74)

Ilość artykułów w dziale: 3

Bezpieczeństwo na targach

Wyjazd na targi jubilerskie wiąże się z dużymi wydatkami,
nie tylko tymi, poniesionymi na stoisko, ale także tymi,
poniesionymi na środki bezpieczeństwa.
W związku z powyższym wybierając się na targi,
należy zwrócić uwagę na fakt, czy organizator zadbał
o odpowiednie zabezpieczenia w hali wystawowej
oraz samemu ponieść koszty ubezpieczenia swojego mienia

Dwa lata temu Polskę obiegła informacja o kradzieży diamentów wartych półtora miliona dolarów podczas gdańskich targów Amberif. I mimo że przed drzwiami wejściowymi do depozytu była tam kamera oraz przed drzwiami czuwał strażnik, to złodziejowi udało się wynieść diamenty, posługując się kartą identyfikacyjną skradzioną belgijskim wystawcom. Międzynarodowe Targi Gdańskie, organizator Amberif, przekonywały, że system ochrony działał sprawnie i był na bardzo wysokim poziomie. Dlatego też warto indywidualnie ubezpieczyć swoje skarby, ponieważ straty poniesione podczas targów mogą okazać się
niepowetowane.

W drodze bezpiecznie

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują swoim klientom specjalne pakiety ubezpieczeniowe, które gwarantują bezpieczeństwo mienia podczas transportu na wystawę, czas ekspozycji na targach oraz transport powrotny. Wartość zabezpieczenia stanowi wartość mienia w miejscu i w czasie załadowania na środek transportowy. Mienie objęte jest ochroną na całej trasie przewozu wykonywanego przy użyciu jednego lub kilku środków transportu na terenie Polski oraz za granicą. Ubezpieczyciel odpowiada za wszelkie powstałe szkody. Odpowiada za straty powstałe w wyniku ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, huraganu, sztormu i innych klęsk żywiołowych. A także za rabunek, kradzież z włamaniem czy zaginięcie. Zazwyczaj maksymalny zwrot, jakiego możemy się spodziewać od ubezpieczyciela, to 20 tys. dolarów, jeśli transport wykonywany był bez konwojenta i 100 tys. dolarów, jeśli był co najmniej jeden konwojent.

Na czas targów

W momencie gdy biżuteria znajdzie się już na targach, ubezpieczyciel odpowiada za kradzież i rabunek naszego mienia. Jego odpowiedzialność odnosi się do kradzieży z włamaniem – dokonanej lub usiłowanej, oraz jeśli tak stanowi umowa, to także do wandalizmu. Podpisując umowę, warto również zwrócić uwagę, czy ubezpieczyciel pokrywa poniesione przez wystawcę koszty wynikające z uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku oraz ekspertyzy szkodowej.


Zawsze jest jakieś ale

Jednak jeśli chcielibyśmy otrzymać odszkodowanie za skradzioną biżuterię, musimy spełnić kilka warunków, bez których nie można ubiegać się o zwrot pieniędzy. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby nasze mienie podczas ekspozycji znajdowało się w bardzo dobrze zabezpieczonym pomieszczeniu, czyli trzeba zapoznać się z salą wystawową, w której odbywać się bedą targi. Bardzo rzadko zdarza się, żeby jakikolwiek ubezpieczyciel odrzucił sale targowe jako źle przystosowane i niespełniające wymogów przeciwwłamaniowych. Należy się jednak liczyć z tym, że zanim dostaniemy opinię, musi zapoznać się on z planami architektonicznymi sali i poznać jej zabezpieczenia antywłamaniowe. Jeśli nie chcemy mieć żadnych kłopotów z uzyskaniem odszkodowania w przypadku kradzieży, należy wziąć sprawy we własne ręce i w standardowym stoisku zbudować odpowiedni boks, który będzie małym, przenośnym skarbcem, w którego podwoje będą mogli wkroczyć tylko niektórzy odwiedzający.

Bezpieczeństwo w hali wystawowej

Jednak mimo że nasza biżuteria będzie ubezpieczona, nie można, szczególnie na targach, zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Hale wystawowe są bardzo dobrze zabezpieczone, zazwyczaj zainstalowany jest tam system kontroli wejść i wyjść oraz wynajęta profesjonalna ochrona obiektu, która stale monitoruje stoiska i widzi każde niebezpieczne zachowania odwiedzających. Organizatorzy mają obowiązek zadbać o spełnienie wszelkich norm bezpieczeństwa oraz zabezpieczyć eksponaty, aby podczas nieobecności wystawców nikt niepowołany nie dostał się na teren sali wystawowej. Zazwyczaj organizatorzy, jeśli odpowiednio zabezpieczyli salę i zapewnili ochronę, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników targów, spowodowane z winy osób trzecich lub winy poszkodowanego. Organizatorzy nie ponoszą także zazwyczaj odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą, czyli pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna. W związku z powyższym uczestnicy targów powinni sami ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach targowych, zarówno na czas trwania ekspozycji, jak i na czas montażu i demontażu.


Kto ze sobą nosi

Wybierając się na targi, warto zaopatrzyć się we własny sejf, który zminimalizuje ryzyko straty co cenniejszych okazów biżuteryjnych. Przenośny sejf pozwoli wystawcy na swobodne poruszanie się z drogocenną biżuterią z targów do hotelu i spowoduje, że właściciel będzie pewny, że jego mieniu nie zagraża żaden złodziej. Planując wyjazd na targi, warto także zastanowić się nad zabudowanym stoiskiem, które uniemożliwi niepowołanym osobom odwiedzenie naszej ekspozycji. Zabudowane stoisko pozwala na zamknięcie drzwi i kontrolowanie każdego, kto będzie chciał poznać naszą ofertę. Można także wynająć ochronę tylko dla własnego stoiska i być pewnym, że nasza biżuteria jest bezpieczna.


Głowa na karku

Na targach przede wszystkim powinna obowiązywać zasada ograniczonego zaufania względem wszystkich, którzy starają się zbliżyć do kosztowności. Zaufanie systemowi ochrony na targach to duża niefrasobliwość, ponieważ w przypadku kradzieży najbardziej ucierpimy my i żadne odszkodowanie nie zrekompensuje nam naszej straty. Nie można zdawać się na szczęście, które nie zawsze dopisuje.

Powinniśmy także zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zabezpieczyć swoją biżuterię przed złodziejami. Musimy nie tylko ją ubezpieczyć na czas targów, ale także postarać się zbudować na stoisku targowym mały skarbiec, do którego dostępu bronić będzie ochrona. Znalezienie kupców na nasze wyroby jest oczywiście najważniejszym priorytetem, który przyświeca nam w momencie, gdy decydujemy się uczestniczyć w międzynarodowych wystawach, jednak strata całego towaru przez naszą niefrasobliwość byłaby czymś, co pamiętalibyśmy przez długie lata. Przestrogą dla osób wybierających się na targi powinien być zeszłoroczny przypadek kradzieży, który miał miejsce podczas gdańskich targów, gdzie z bagażnika auta uczestnika skradziono warte 900 tys. zł wyroby jubilerskie. Wybierając się w podróż z wartą prawie milion złotych biżuterią, należy zainwestować w jej ochronę, ponieważ nie od dziś wiadomo, że okazja czyni złodzieja.

Przezorny nie zawsze ubezpieczony

Sklepy jubilerskie nie są najbardziej pożądanymi klientami
zakładów ubezpieczeniowych. I mimo że każda firma
ubezpieczeniowa ma w ofercie ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem bądź rabunku, to często słysząc, że sprawa
dotyczy jubilera, po prostu nie jest zainteresowana

W myśl ustawy o działalności ubezpieczeniowej ubezpieczenia dzieli się na: osobowe oraz majątkowe. Z kolei na ubezpieczenia majątkowe składają się ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku daje podmiotowi możliwość swobodnego kształtowania umowy. Każdą polisą można objąć wszystkie lub wybrane składniki mienia.

Obejmuje ona swoim zakresem przedmiotowym dwa podstawowe ryzyka: kradzież z włamaniem i rabunek.
Ze względu na charakter tych ryzyk warunkiem ubezpieczenia jest odpowiednie zabezpieczenie mienia. Kraty, systemy alarmowe, wewnętrzna ochrona to częste wymogi. Im większe ryzyko, im mienie bardziej podatne na kradzież, tym stawiane wymogi są wyższe. Istotną kwestią jest ustalenie sumy ubezpieczenia, która powinna odpowiadać jego rzeczywistej wartości.


Mienie zabezpieczone

Oferty firm ubezpieczeniowych zazwyczaj nie różnią się między sobą i oferują swoim klientom ubezpieczenie majątku ruchomego podmiotów gospodarczych, czyli towary, surowce, wyroby gotowe, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyposażenie lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, oraz gotówkę i inne wartości pieniężne, tj. krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę.

Wiele zakładów ubezpieczeń oferuje, najważniejsze z punktu widzenia jubilera, ubezpieczenie złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych i pereł, platyny i metali z grupy platynowców. Zakresem ochrony objęte są zazwyczaj szkody w mieniu ruchomym wskutek kradzieży z włamaniem lub wskutek rabunku, powstałe we wskazanym w umowie ubezpieczenia miejscu ubezpieczenia, czyli najczęściej lokalu.

Firmy ubezpieczeniowe oferują także, niezależnie od ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie gotówki i innych wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem do lokalu, od rabunku w lokalu czy też od rabunku w czasie transportu. Ubezpieczyciel także za dodatkową opłatą może rozszerzyć zakres ubezpieczenia w stosunku do wszystkich lub tylko wybranej grupy mienia o ryzyko wandalizmu.


Majątek w dobrych rękach

Wbrew pozorom ubezpieczenie sklepu jubilerskiego nie jest proste. Mimo że na rynku istnieje wiele towarzystw ubezpieczeniowych, nie są one zainteresowane ubezpieczeniem towaru w sklepie jubilerskim, ponieważ wiąże się to z dużym ryzykiem, którego firmy ubezpieczeniowe nie chcą ponosić. Ubezpieczyciele po spełnieniu szeregu warunków przez właściciela sklepu, które polegają na maksymalnym zabezpieczeniu sklepu przed wszelką ingerencją siły zewnętrznej, mogą podpisać umowę i ubezpieczyć zgromadzone w sklepie mienie.

Zazwyczaj towarzystwo ubezpieczeniowe wymaga, aby sklep znajdował się w budynku o bezpiecznej konstrukcji, czyli takiej, która dopuszczona jest do użytku przez inspektora ubezpieczeniowego. Ponadto lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, nie może mieć niezabezpieczonych otworów, przez które możliwy byłby dostęp do mienia bez włamania. Zabezpieczenia wszystkich otworów zewnętrznych lokalu powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły i narzędzi.

Oprócz tego ubezpieczony sklep musi mieć drzwi antywłamaniowe z co najmniej dwoma zamkami, z których jeden powinien spełniać wymagania zamka o podwyższonej odporności na włamanie, potwierdzone atestem lub certyfikatem. Lokal powinien także mieć zabezpieczone okna w taki sposób, aby wyjęcie szyby nie było możliwe bez jej rozbicia, a ponadto zabezpieczone przeciwwłamaniową osłoną mechaniczną w postaci krat wykonanych z prętów stalowych, żaluzji lub okiennic.

Najlepiej byłoby również, gdyby sklep był pod stałą kontrolą firmy ochroniarskiej, która będzie monitorowała obiekt. Aby towarzystwo ubezpieczeniowe zdecydowało się ubezpieczyć towar ze sklepu jubilerskiego, biżuteria musi być zamknięta w urządzeniach lub pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom określonym w indywidualnej umowie pomiędzy podmiotem gospodarczym a ubezpieczycielem.


Nie wszystko idealnie

Nie zawsze jednak jest tak, że wszystko się udaje. I mimo że stawki ubezpieczenia wynoszą w przypadku małych sklepów jubilerskich nawet do 7 tys. zł miesięcznie i wydaje się nam, że spełniliśmy wszystkie wymagania formalne, to i tak nie jest pewne, że firma ubezpieczeniowa wypłaci nam odszkodowanie za skradziony towar.

Za kradzież biżuterii ubezpieczyciel odpowiada tylko wówczas, gdy sprawca kradzieży włamał się do ubezpieczonego lokalu, urządzenia zabezpieczającego mienie lub po włamaniu się do lokalu wyrwał z umocowania to urządzenie i zabrał je wraz z zawartością. Ubezpieczyciel nie zapewnia swoim klientom zwrotu kosztów, jeśli biżuteria została ukradziona np. podczas oglądania przez potencjalnego kupującego, ponieważ w takim przypadku całkowitą odpowiedzialność za towar ponosi sprzedawca, który nie wykazał się należytą czujnością i pozwolił na kradzież.

Kolejnym wyjątkiem jest także sytuacja, w której włamanie do sklepu dokonane jest przez prześwity krat zabezpieczających otwory zewnętrzne ubezpieczonego lokalu bądź przez otwór wybity w szybie, ścianie lub stropie bez wejścia do lokalu. Odpowiedzialność ubezpieczyciela za każdy taki wypadek ograniczona jest do kwoty stanowiącej 10 proc. sumy ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą. W ubezpieczeniu systemem sum zmiennych granicę odpowiedzialności stanowi kwota odpowiadająca 10 proc. wartości towarów na dzień szkody.Największe towarzystwa
ubezpieczeniowe oferujące
ubezpieczenie sklepu jubilerskiego od wszystkiego rodzaju ryzyk

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Infolinia: 0801 102 102

Commercial Union Polska Sp. z o.o
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa
tel. 022 557 49 12 – sekretariat
Infolinia: 0801 888 444

Warta Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji SA
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
Infolinia: 0801 308 308

PTU SA
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel.: 22 58 26 300 – 304

Właścicielu, chroń się sam

Oczywiście, żadne zabezpieczenia nie zniwelują ryzyka kradzieży, ponieważ zawsze może znaleźć się osoba, która postanowi wykorzystać szansę na łatwy zarobek. Ubezpieczenie sklepu jest szansą na zwrot kosztów poniesionych na zakup towaru. Jednak korzystając z ubezpieczenia, warto ubezpieczyć od kradzieży poszczególne okazy biżuterii, które znajdują się w naszym sklepie, i w sposób szczególny się z nimi obchodzić, zwracając pilną uwagę na osoby, które drogocenne drobiazgi oglądają. W takim bowiem wypadku firma ubezpieczeniowa ma obowiązek, jeśli spełnimy wszystkie wymagania formalne, zwrócić nam koszty danego przedmiotu.

Przy ubezpieczeniu mienia w sklepie warto nie zapominać o podstawach bezpieczeństwa, które polegają na zatrudnieniu w sklepie ochroniarza i przeszkoleniu personelu. Taka forma zabezpieczenia naszego dobytku pozwoli na zapobiegnięcie wielu drobnym kradzieżom, które zdarzają się bardzo często w wyniku nieuwagi sprzedawcy bądź podczas podawania nowej sztuki biżuterii.

Wyeliminowanie kradzieży przez wprowadzenie różnych form zabezpieczenia spowoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa nie tylko pracowników zatrudnionych w danym punkcie, ale także sprawi, że towarzystwa ubezpieczeniowe będą patrzyły na nas jak na bardzo wiarygodnych klientów.

Złodziejom wstęp wzbroniony

Właściciele wszystkich sklepów jubilerskich muszą zabezpieczyć swój majątek. Pewność, że biżuteria jest odpowiednio chroniona, daje w każdym sklepie pancerny sejf oraz lady antywłamaniowe, które ostudzą zamiary osób chcących się szybko wzbogacić. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest także stałe monitorowanie, które zniweluje ryzyko spektakularnej kradzieży

Wybór odpowiedniego sejfu nie jest zadaniem łatwym. Na rynku istnieje wiele firm oferujących szafy pancerne i małe sejfy, które mają za zadanie zabezpieczenie towaru przed złodziejami. Sejfy trzeba wybierać zgodnie z ich zastosowaniem, ponieważ zupełnie inny kupuje się do przechowywania danych albo gotówki, a inny do drogocennej biżuterii.


Odpowiedni sejf

Zamierzając kupić odpowiedni sejf, warto zwrócić uwagę, czy dany producent legitymuje się wszelkimi potrzebnymi pozwoleniami, a przede wszystkim koncesją ministra spraw wewnętrznych i administracji w zakresie usług ochrony mienia, realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

Koncesja ministerstwa wymagana jest od podmiotów gospodarczych, które oferują wszelkiego rodzaju zabezpieczenia techniczne, czyli firm, które zajmują się montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, a także eksploatacją, konserwacją i naprawami w miejscach ich zainstalowania oraz montażem urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacją, konserwacją, naprawami i awaryjnym otwieraniem w miejscach zainstalowania.

Dlatego też wybierając odpowiedni podmiot, należy sprawdzić, czy ma on koncesję ministra. Odpowiedni sejf musi także być specjalnie przygotowany do funkcji, jaką będzie spełniał, czyli zabezpieczał biżuterię. Sejfy są podzielone według tego, przed jakimi niebezpieczeństwami chronią, a mianowicie: odporne na włamania, odporne na ogień lub posiadające obie te właściwości. Produkcja sejfu, który spełnia oba te wymagania, jest niezwykle skomplikowana. W polskich sklepach bardzo trudno je kupić, ponieważ są niezwykle drogie i stąd też niepopularne.

Jednocześnie należy podkreślić, że decydując się na wybór takiego sejfu, musimy wiedzieć, że oferuje on minimalną ochronę przed włamaniem i ogniem, gdyż seryjne modele odporne są na ingerencję złodziei bądź ognia przez około 30 minut. Jubilerzy chcący kupić sejf do swojego salonu, powinni wybierać te odporne na włamania. Decydując się na odpowiedni model, należy zwrócić szczególną uwagę na wymiary zewnętrzne i wewnętrzne sejfu oraz rodzaj zamka. Czy nasz sejf powinien otwierać zamek elektryczny, czy też mechaniczny.

Jeśli nasz wybór padnie na zamek mechaniczny, należy przy zakupie poznać możliwości jego przekodowania, ponieważ brak takiej wiedzy może narazić właściciela na znaczne koszty w przypadku jakiejkolwiek usterki.


Wielka szafa

Szafy pancerne to dużych rozmiarów sejfy o określonych klasach odporności na włamanie, przeznaczone do przechowywanej gotówki oraz biżuterii. W zależności od ilości biżuterii w nich przechowywanych, dzielone są na poszczególne klasy, od 1 do 5 odporności na włamanie. Przewaga szaf pancernych nad sejfami polega na tym, że szafy pancerne pozwalają na zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych. Szafy pancerne charakteryzują się zazwyczaj masywną wielościenną konstrukcją oraz podwójnymi ryglowanymi drzwiami.

Szafy pancerne są także bardzo często wyposażone w sejfy wewnętrzne, zwane skarbczykami. Ponadto mają kilka przestawnych półek umożliwiających elastyczne dopasowanie ustawienia wnętrza szafy pancernej do rodzaju przechowywanych w szafie pancernej przedmiotów. Kolejnym rozwiązaniem podnoszącym poziom bezpieczeństwa jest wydzielenie w sklepie specjalnego pomieszczenia skarbcowego, które z racji swoich rozmiarów oraz środków stosowanych przy jego budowie daje znacznie większą gwarancję, że kosztowności będą bezpieczne przed zakusami złodziei.

Firmy oferujące sejfy i skarbce

SECURAL Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe ul. gen. K. Pułaskiego 4 41-205 Sosnowiec tel. 032 291 86 17; 032 291 88 10 info@secural.com.pl

HARTMANN TRESORE Polska Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 34 00-141 Warszawa tel. 022 595 40 90-94 info@hartmann-tresore.pl

Inter-Sicherheits-Service Sp. z o.o. ul. Kobylogórska 2 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 723 97 77 sprzedaz@iss.net.pl

OPTIMA ul. Śliwkowa 28 50-508 Wrocław tel. 071 787 25 87

PW SAFEXIM ul. Lubiana 9 04-876 Warszawa tel. 022 353 23 67 tel. kom. 0 605 367 154 biuro@safexim.pl

Sejfmetal ul. Kombajnistów 1F 41-219 Sosnowiec tel. 032 256 38 48 Infolinia 0801 011 154 biuro@sejfmetal.pl

Sklep Sejfy-Stalpol.pl ul. Szubińska 101 d 86-005 Białe Błota tel. 052 381 42 11 tel./faks 052 381 48 87

Gunnebo Polska ul. Piwonicka 4 62-800 Kalisz tel. 062 768 55 70 www.e-mailmapaoferta

Walmark Polska ul. Grochowska 175 04-111 Warszawa tel. 022 870 70 40

Alarmix ul. ks. Ściegiennego 7 40-114 Katowice tel. 022 58 54 89

Haste ul. Rymarska 148d 70-700 Szczecin tel. 091 460 68 30 haste@hajn.pl

Gobi SA ul. Krochmalna 22a 20-401 Lublin tel. 081 534 04 12

PHU BASTION ul. Zimna Woda 1 “B” 91-155 Łódź tel. 042 650 66 73 tel. kom. 608 046 916 bastion@bastion.pl

Sezamie, zamknij się

Właściciel sklepu jubilerskiego może także zastanowić się nad zamontowaniem skarbca, który będzie doskonałym zabezpieczeniem dla dużej ilości drogocennej biżuterii. Na polskim rynku oferowane są skarbce budowane modułowo, z wykorzystaniem materiałów o stosunkowo małym ciężarze. Drzwi i ściany skarbca są odpowiednio zbrojone, co uniemożliwia uszkodzenie ich narzędziami diamentowymi, zazwyczaj używanymi przez włamywaczy. W skarbcach stosowany jest także bardzo często system osłonowo-blokujących rygli, które chronią przed przewierceniem.

Takie skarbce można dowolnie rozbudowywać, składać oraz przenosić i instalować w innych miejscach. Jednak zanim zdecydujemy się na instalację skarbca w sklepie jubilerskim, należy sprawdzić, czy firma oferująca swoje usługi poza koncesją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma także możliwość uzyskania certyfikatu zgodności w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej dla obiektów standardowych. Proces certyfikacji obiektu standardowego od chwili złożenia dokumentów trwa około miesiąca. W przypadku obiektu niestandardowego okres ten może ulec wydłużeniu. Po uzyskaniu certyfikatu zgodności oryginał zostaje niezwłocznie przekazany użytkownikowi, który jest właścicielem obiektu.


Patrz na ręce

Jedną z lepszych metod zapewnienia bezpieczeństwa jest stały monitoring sklepu. W sklepach jubilerskich najlepiej sprawdzają się kamery kolorowe, ponieważ kolor stanowi dodatkowy element rozpoznania. Przy słabym oświetleniu można stosować kamery z reflektorami podczerwieni, które umożliwiają obserwację nawet w całkowitych ciemnościach. Kamery w sklepie powinny zostać umieszczone tak, by cały sklep był monitorowany. Kamera powinna zostać zainstalowana na zapleczu i skierowana na drzwi wejściowe, a dwie inne w pomieszczeniu sklepowym. Warto także zainwestować w kamerę zewnętrzną, która będzie monitorowała otoczenie przed sklepem, co jest szczególnie istotne w przypadku jubilerów, ponieważ bardzo często drogocenne przedmioty znajdują się w witrynie sklepowej.