Przezorny nie zawsze ubezpieczony

Sklepy jubilerskie nie są najbardziej pożądanymi klientami
zakładów ubezpieczeniowych. I mimo że każda firma
ubezpieczeniowa ma w ofercie ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem bądź rabunku, to często słysząc, że sprawa
dotyczy jubilera, po prostu nie jest zainteresowana

W myśl ustawy o działalności ubezpieczeniowej ubezpieczenia dzieli się na: osobowe oraz majątkowe. Z kolei na ubezpieczenia majątkowe składają się ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku daje podmiotowi możliwość swobodnego kształtowania umowy. Każdą polisą można objąć wszystkie lub wybrane składniki mienia.


Obejmuje ona swoim zakresem przedmiotowym dwa podstawowe ryzyka: kradzież z włamaniem i rabunek.
Ze względu na charakter tych ryzyk warunkiem ubezpieczenia jest odpowiednie zabezpieczenie mienia. Kraty, systemy alarmowe, wewnętrzna ochrona to częste wymogi. Im większe ryzyko, im mienie bardziej podatne na kradzież, tym stawiane wymogi są wyższe. Istotną kwestią jest ustalenie sumy ubezpieczenia, która powinna odpowiadać jego rzeczywistej wartości.

Mienie zabezpieczone
Oferty firm ubezpieczeniowych zazwyczaj nie różnią się między sobą i oferują swoim klientom ubezpieczenie majątku ruchomego podmiotów gospodarczych, czyli towary, surowce, wyroby gotowe, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyposażenie lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, oraz gotówkę i inne wartości pieniężne, tj. krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę.

Wiele zakładów ubezpieczeń oferuje, najważniejsze z punktu widzenia jubilera, ubezpieczenie złota, srebra i wyrobów z tych metali, kamieni szlachetnych i pereł, platyny i metali z grupy platynowców. Zakresem ochrony objęte są zazwyczaj szkody w mieniu ruchomym wskutek kradzieży z włamaniem lub wskutek rabunku, powstałe we wskazanym w umowie ubezpieczenia miejscu ubezpieczenia, czyli najczęściej lokalu.

Firmy ubezpieczeniowe oferują także, niezależnie od ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie gotówki i innych wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem do lokalu, od rabunku w lokalu czy też od rabunku w czasie transportu. Ubezpieczyciel także za dodatkową opłatą może rozszerzyć zakres ubezpieczenia w stosunk [...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl

Wiktoria Wilk