Portale internetowe Polskich Wydawnictw Specjalistycznych ProMedia sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie. Zamknij to okno informacyjne

05/2013 | Polski Jubiler


Artykuły z działu

Przeglądasz dział EKONOMIA (id:54)
w numerze 05/2013 (id:124)

Ilość artykułów w dziale: 1

pj-2013-05-01

Elastyczne zarządzanie finansami nowej firmy

Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych pokazują, że firmy zaliczane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw potrafią najszybciej reagować na zmieniającą się sytuację na rynku i, co za tym idzie, mogą łatwiej niż duże podmioty gospodarcze dostosować się do tych zmian. Aktywność i elastyczność tej grupy przedsiębiorców ma istotny wpływ na wzrost gospodarczy.

pj-2013-05-31

Podstawową przeszkodą utrudniającą rozpoczęcie lub rozwijanie własnej działalności gospodarczej jest bariera finansowa. Pomimo coraz szerszej oferty usług proponowanej przez banki nadal głównym problemem dla firm rozpoczynających działalność jest brak możliwości swobodnego pozyskania środków finansowych.

Gwarancje na kredyt

Główną przyczyną, dla której banki nie chcą udzielać przedsiębiorcom kredytów, jest brak aktywów niezbędnych do zabezpieczania pożyczek oraz brak dokumentów poświadczających odpowiednio długą obecność firmy na rynku. W takim przypadku istotnym wsparciem są kredyty udzielane na podstawie uproszczonej procedury i zabezpieczone poręczeniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz Konkurencyjności i Innowacji. Z zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem ze strony przedsiębiorców spotkał się również rządowy program gwarancji de minimis.

Gwarancje takie udzielane są firmom, które mają wymaganą zdolność kredytową i są w stanie kredyt obsługiwać, ale nie mogą przedstawić wystarczających zabezpieczeń kredytu. W ramach tego programu mikro-, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. Klient kuszony na tablet Firmy, które mogą się pochwalić pewnym stażem w prowadzeniu działalności, mogą korzystać z bogatej oferty banków.

Instytucje finansowe coraz częściej „kuszą” rozwiązaniami dedykowanymi dla konkretnego, ściśle określonego odbiorcy. Limit debetowy, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy czy biznesowa karta kredytowa znajdują się w podstawowym pakiecie usług praktycznie każdego banku. Nic zatem dziwnego, że w zakresie relacji z bankiem przedsiębiorcy wysoko cenią sobie dodatkowe usługi. Coraz częściej są to usługi pozafinansowe, takie jak: usługi księgowe, kadrowo-płacowe, prawne czy doradztwo. Do korzystania z tych usług coraz powszechniej wykorzystywane są nowe technologie i urządzenia. I to nie komputery czy notebooki, ale coraz częściej smartfony i tablety. Banki, próbując zbudować przewagę konkurencyjną na rynku, dokładają kolejne usługi i funkcjonalności, które mają pomagać w prowadzeniu firmy. Obok typowych usług bankowych można znaleźć przykładowo: księgowość internetową online z możliwością skanowania i przesyłania dokumentów bezpośrednio do portalu biura rachunkowego czy kreatora stron WWW . Szersze wykorzystanie nowoczesnych technologii będzie jednak wymagało zmiany przyzwyczajeń wielu przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm. Duża część wykonywanych usług jest tradycyjnie opłacana na bieżąco i gotówką. Przekonanie ich zatem do obsługi elektronicznej skłania banki do proponowania atrakcyjnych cenowo i funkcjonalnych rozwiązań. Zazwyczaj są to związane z rachunkiem pakiety usług, które obejmują: rachunek bieżący, karty debetowe, bankowość internetową, bankowość telefoniczną, bezpłatne przelewy wychodzące do ZUS lub urzędów skarbowych oraz bezpłatne przelewy wewnętrzne w ramach danego banku. Usługi te świadczone są w ramach jednej umowy i jednej opłaty miesięcznej.

Aplikacja PeoPay

Dodatkowo, poza wymienionymi standardowymi usługami, każdy z pakietów może posiadać specyficzne cechy, dzięki którym może być skierowany do klientów o określonych potrzebach. Przedsiębiorcy realizujący dużo transakcji mogą spodziewać się większej liczby możliwych do wykonania przez internet przelewów zewnętrznych bezpłatnie lub taniej niż w ofercie standardowej. Firmy działające w sektorze handlu i usług , które korzystają lub zamierzają korzystać z terminala do akceptacji kart, mogą poszukiwać oferty obejmującej również terminale POS . Firmy aktywne w obrocie zagranicznym, realizujące dużo transakcji zagranicznych, powinny poszukać odpowiedniej dla siebie oferty wzbogaconej np. o korzystniejsze realizowanie przelewów zagranicznych czy możliwość uzyskania preferencyjnego kursu walutowego. Dla tych przedsiębiorców, którzy poszukują najbardziej innowacyjnych i atrakcyjnych pod względem cenowym rozwiązań, prawdziwym hitem może okazać bankowość mobilna. Przedsiębiorca poprzez smartfona lub tablet ma zapewniony dostęp do rachunków i produktów bankowych i może korzystać z pełnej funkcjonalności transakcyjnej w ramach swojego pakietu usług: realizować przelewy krajowe i zagraniczne, zakładać i zrywać lokaty, akceptować płatności itp. A nawet doładować telefon w systemie pre-paid. Dodatkowo, dzięki aplikacji PeoPay, taki telefon lub tablet może stać się terminalem płatniczym. Aplikacja ta może okazać się szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorców z sektora handlu lub usług, którzy do tej pory nie korzystali z tradycyjnego terminala POS ze względu na koszty.

Faktoring i leasing

Nawet najbardziej nowoczesne i funkcjonalne sposoby zarządzania finansami firmy mogą okazać się niewystarczające w sytuacji zachwiania płynności finansowej. Ryzyko jej utraty w warunkach kryzysu gospodarczego jest znaczne. Przyczyna kłopotów jest zawsze ta sama – przedsiębiorca wykonał usługę lub sprzedał towar, ale nie otrzymał zapłaty i w konsekwencji sam również nie płaci swoim kontrahentom. Im dłuższy łańcuszek zobowiązań, tym większe kłopoty firmy. W sytuacji spowolnienia gospodarczego przedsiębiorcy poszukują alternatywnych do kredytu źródeł finansowania i zabezpieczenia przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów. Takim rozwiązaniem może być faktoring. Faktor, czyli nabywca wierzytelności od dostawcy towarów czy usług, finansuje dostawcę i prowadzi rozliczenia związane z wierzytelnością. Firma, która dostarczyła towar czy usługę, a nie dostała zapłaty, otrzymuje od faktora zaliczkę na poczet wystawionej faktury. Dzięki temu nadal dysponuje środkami finansowymi i może kontynuować działalność. W elastycznym zarządzaniu finansami firmy pomocnym instrumentem może okazać się również leasing. Dzięki leasingowi na podstawie umowy zawartej pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą przedmiot leasingu zostaje przekazany do użytkowania firmie. Poprzez leasing mogą być finansowane nowe i używane maszyny, urządzenia oraz linie technologiczne, nieruchomości oraz nowe i używane środki transportu. Dzięki temu możliwe jest rozpoczęcie działalności w sytuacji, kiedy firma nie posiada wystarczającego kapitału lub nie ma zdolności kredytowej. Korzystając z leasingu przedsiębiorca może szybko stać się użytkownikiem tych urządzeń, maszyn czy rozwiązań technologicznych, które pozwolą na efektywne prowadzenie działalności. Opłaty za użytkowanie wnoszone są w ratach, dzięki czemu jest to doskonały instrument regulowania płynności finansowej firmy. Ze względu na to, że opłaty w leasingu są kosztem uzyskania przychodu, taka forma finansowania działalności może okazać się tańsza od kredytu bankowego.