Bursztynowa wizytówka Polski

W połowie września kierownictwo Ministerstwa Gospodarki podjęło decyzję
o wyborze piętnastu branż, grup produktowych i usługowych, które mogą liczyć
na finansowe wsparcie pochodzące ze środków unijnych. Pomoc ta będzie udzielana
w ramach Branżowych programów promocji.Na liście wybrańców znajduje
się również branża jubilersko
-bursztynnicza.
Objęcie branżowym programem
promocji stwarza
niepowtarzalną szansę przygotowania
i zaprezentowania poza granicami kraju
polskich specjalności eksportowych, jakimi
są wyroby z bursztynu i metali szlachetnych.Innowacyjna gospodarka


Środki przeznaczone na ten cel pochodzą
z programu operacyjnego Innowacyjna
gospodarka 6.5 PO IG. Na realizację kompleksowego
projektu promocji polskiej
gospodarki za granicą przeznaczono prawie
370 mln złotych, a pieniądze te należy wydać
do końca grudnia 2015 roku. Projekt został
podzielony na dwa poddziałania. Pierwsze
z nich to Promocja polskiej gospodarki na
rynkach międzynarodowych o budżecie
w wysokości 198,5 mln zł. Drugie, z budżetem
168 mln zł, to Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji.Cele projektu


Podstawowym celem realizowanego projektu
jest poprawa wizerunku polskiej gospodarki
wśród międzynarodowych partnerów,
ułatwienie dostępu do informacji o Polsce,
jak i warunkach prowadzenia działalności
gospodarczej poza granicami kraju.
Oczekiwanym efektem ma być wzrost inwestycji
polskich przedsiębiorców na rynkach
zagranicznych i rozwój priorytetowych branż
w Polsce. Punktem wyjścia do realizacji tego
projektu ma być przeprowadzenie badań
wizerunkowych w krajach, które będą najważniejszymi
rynkami docelowymi przewidzianymi
dla lokowania polskich wyrobów.
W oparciu o wyniki tych badań ma być
przygotowana koncepcja programu promocji
uwzględniająca kierunki i narzędzia komunikacji,
jak również atrybuty marki, takie jak
logo czy hasło promocyjne. Takie kompleksowe
podejście, poprzez organizację lub
współorganizację dużych wydarzeń promocyjnych
o charakterze ogólnym, powinno przyczynić się do wypromowania korzystnego
wizerunku Polski i polskiej gospodarki na
arenie międzynarodowej.
[...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl