Legnicki Festiwal Srebro już w maju!

Zbliża się 42. edycja Legnickiego Festiwalu Srebro. Zgodnie z wieloletnią tradycją w maju Legnica znów oddychać będzie srebrem, a przestrzenie galerii i muzeów ulokowanych w sercu miasta wypełni artystyczna biżuteria z całego świata. Festiwal obejmie kilkanaście wystaw zbiorowych i indywidualnych, poświęconych współczesnemu złotnictwu i sztuce biżuterii, a także liczne wydarzenia stacjonarne (warsztaty, oprowadzania kuratorskie) i online (filmy na temat wystaw, sesje zdjęciowe z udziałem prac).

w22pj-873910-988361

Organizatorzy zapraszają na kulminację festiwalu do Legnicy 13-14 maja 2022 r. Złożą się na nią wernisaże wystaw, spotkania z artystami, sesja popularno-naukowa „Granice sztuki globalnej” oraz – dostarczające największych emocji – rozstrzygnięcie 30. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej Dotyk. Sam konkurs stanowi najważniejszy punkt „srebrnego” programu – nieustannie promuje on kreatywne poszukiwania w obrębie biżuterii artystycznej, będące zarazem twórczą wypowiedzią na temat problemów współczesnego świata. Wyzwanie rokrocznie podejmują artyści i projektanci biżuterii z niemal każdego zakątka globu, którzy w ten sposób komentują aktualne zjawiska społeczno-kulturowe.

Temat konkursu

Prof. Caroline Broadhead (Wielka Brytania), przewodnicząca jury 29. edycji konkursu, tak rozważa tegoroczny temat: „Tak jak brak nieustannie noszonej biżuterii jest zauważany dopiero wtedy, kiedy ją zdejmiemy lub zgubimy, tak w ostatnich czasach szczególnie odczuwalny jest brak ludzkiego dotyku. Uzmysłowiliśmy sobie potrzebę dotyku i więzi, lecz jednocześnie odczuwamy strach przed nim samym – źródłem zanieczyszczenia i zagrożenia. Jak zmysł dotyku może być zgłębiany poprzez biżuterię, fizycznie i emocjonalnie? Co może komunikować? Jakiego rodzaju jest to dotyk? Jak się z nim czujesz? Czy może cię pocieszyć? Czy może cię zmienić? Jaki może wywołać efekt? Jak można przedstawić tę – niewizualną – cechę biżuterii?”. Zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane podczas głównej wystawy festiwalu w Galerii Sztuki w Legnicy. Z kolei prace niezakwalifikowane trafią na wystawę „Holownia”, organizowaną tradycyjnie w holu Starego Ratusza. Organizatorzy zachęcają do odwiedzenia obydwu ekspozycji i skonfrontowania decyzji jurorów z własnymi poglądami, opiniami i ocenami.

Imprezy towarzyszące

Legnicki Festiwal Srebro w 2022 r. zaowocuje ponadto wieloma wystawami indywidualnymi. Nie zabraknie prezentacji z cyklu Sylwetki Twórców, które kładą akcent na twórcze dokonania artystów – zarówno wybitnych indywidualności awangardowego złotnictwa, jak i prezentujących ciekawe postawy twórcze młodych projektantów. W tym roku swoją najnowszą kolekcję biżuterii dłoni, korespondującą z konkursowym hasłem Dotyk, zaprezentuje prof. Andrzej Boss z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Felicia Mülbaier z Niemiec, która swoją artystyczną wrażliwość zamyka w rzeźbiarskich obiektach biżuteryjnych oraz poetyckich szkicach. Do roli dotyku w biżuterii i nie tylko odniesie się także Justyna Stasiewicz, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (gdzie uzyskała tytuł doktora sztuki). „Najistotniejsza jest dla mnie zawarta w przedmiocie idea, sprawne i świadome posługiwanie się formą przestrzenną w celu przekazania własnych myśli” – wyjaśnia artystka, której prace powstały dzięki technice druku 3D, a następnie wykańczane były za pomocą tradycyjnych technik złotniczych. Tradycyjnie organizatorzy oddadzą głos początkującym twórcom – studentom kierunków projektowych i artystycznych. Cykl Srebrne Szkoły, prezentujący wyższe uczelnie specjalizujące się we współczesnej biżuterii i designie, towarzyszy festiwalowi od ponad 20 lat. Do tej pory Legnica gościła instytucje m.in. z Wielkiej Brytanii, Belgii, Izraela, Hiszpanii i Chin. W tym roku Galeria Sztuki zaprosiła do współpracy wykładowców i studentów z Wydziału Projektowania w Metalu Uniwersytetu Nauk Stosowanych i Sztuki HAWK z Hildesheim (Niemcy). Podczas Legnickiego Festiwalu Srebro nie może zabraknąć miejsca na Debiuty. W tym roku zobaczymy premierową ekspozycję Angeliki Kwiatkowskiej, absolwentki studiów licencjackich w Pracowni Projektowania Biżuterii na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Wystawa stanowi nagrodę przyznawaną przez Galerię Sztuki w Legnicy laureatom konkursu im. Władysława Strzemińskiego Projekt, organizowanego przez łódzką ASP.

Spojrzenie wstecz

Retrospektywnego spojrzenia na biżuterię artystyczną po 2000 r. dostarczy gościom festiwalu wystawa Międzynarodowej Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej ze zbiorów Galerii Sztuki w Legnicy. Dużą jej część stanowić będą prace wyróżniane i nagradzane podczas Legnickich Festiwali Srebro. Na ekspozycji zobaczyć będzie można m.in. biżuterię nagrodzoną w 29. Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej „Wciąż człowiek?”, włączoną do kolekcji rok temu. Wystawa będzie miała swoje odzwierciedlenie w sieci, gdzie opublikowane zostaną modele 3D wybranych prac. W tegorocznej edycji festiwalu zaprezentowane zostaną także prace członków Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych – na ekspozycję trafi ponad 100 obiektów. STFZ od ponad 30 lat zrzesza polskich artystów złotników i projektantów biżuterii oraz promuje ich twórczość poprzez organizowanie wystaw i konkursów. Część ekspozycji poświęcona zostanie zmarłym w ostatnich latach członkom stowarzyszenia. W Legnicy będzie można zobaczyć także projekty biżuterii nagrodzone i zakwalifikowane w tegorocznym 26. Międzynarodowym Konkursie na Projekt Biżuterii z Bursztynem Amberif Design Award: Bursztyn jako nagroda!, organizowanym przez Międzynarodowe Targi Gdańskie. Uzupełnieniem dla wystaw biżuterii będą pokonkursowe ekspozycje fotografii oraz plakatów, których tematyka odnosi się do hasła 30. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej Dotyk.  Galeria Sztuki w Legnicy