Miniaturyzacja i automatyzacja

narzędzia i maszyny jubilerskie są stale udoskonalane, aby spełnić oczekiwania producentów biżuterii. z roku na rok stają szybsze i wydajniejsze. Teraz przyszedł czas na ich miniaturyzację.

q24

Niemal wszyscy producenci sprzętu jubilerskiego dostrze- gli potrzebę dostosowania maszyn jubilerskich do nowych wymagań klientów, którzy poza jakością i funkcjonalnością kupowanego sprzętu, oczekują także sprzętu skrojonego na miarę danego producenta biżu- terii. Automatyzacja branży, sprostanie wymaganiom świata po pandemicznego wymaga nowoczesnych rozwiązań i tu z pomocą przychodzą wydajne i technologicznie zaawanso- wane narzędzia i maszyny jubilerskie.

q25

KIESzOnKOWE MASzYnY

Pracowanie jubilerskie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do produkcji biżuterii mają swoje ograniczenia. Maszyny jubilerskie służące do odlewu, piece, polerki jubi- lerskie jak powszechnie wiadomo zajmują dużą ilość miejsca. Przeznaczone są zazwyczaj także do produkcji dużych ilości biżuterii. W dzisiejszych czasach kiedy klien- ci oczekują biżuterii spersonalizowanej a producenci biżuterii wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom i oferują biżuterię w krótkich seriach, nie ma potrzeby kupowania wielkich maszyn jubilerskich. Mamy zatem do czynienia z miniaturyzacją sprzętu jubilerskiego, którzy dzięki swojej wielkości zmieści się w każdej pracowni, pozwala oszczędzić materiał, a także sprawia, że producenci biżuterii mogą szybko reagować na potrzeby rynku. – Wielkie kombajny jubilerskie przeznaczone były dla producentów biżuterii, którzy sprzedawali tysiące egzemplarze biżuterii tego samego modelu – mówi Witold Dąbrowski, jubiler. – Dziś rzadko która firma ma takie zamówienia. Każdy producent biżuterii wyprowadza na rynek krótkie serie, a nawet pojedyn- cze egzemplarze biżuterii, dlatego też mniejsze maszyny są idealnym rozwią- zaniem – dodaje. należy także zauważyć, że nie tylko producenci masowej biżu- terii wypuszczają na rynek biżuterię, robią to także pracowanie jubilerskie i artyści. – Twórca biżuterii pracujący w swoim warsztacie zwyczajnie nie ma miejsca na wielkie maszyny – mówi Witold Dąbrowski. – nowoczesna mała maszyna w zupełności spełnia jego oczekiwania – dodaje.

q26

MInI SPEKTROMETRY

Na rynku jubilerskim w ostatnim czasie pojawiły się także przenośne spektrometry, które pozwalają na badanie kamieni szlachetnych w zaciszu swojej pracowni a nawet na zabieranie urządzenia ze sobą w celu zbadania zakupio- nych kamieni u ich sprzedawcy. Mimo że spektrometry uległy miniaturyzacji to, jak zapewniają ich producenci, umożliwiają wykrycie nawet syntetycznych diamentów HPHT ( diamentów tworzonych w prasie HPHP z dostępem powietrza). Małe przenośne spektrometry został zaprojek- towany, aby zapewnić firmom jubilerskim możliwości technologiczne, które do tej pory były zastrzeżone dla dobrze wyposażonych laboratoriów gemmologicznych. należy podkreślić, że obsługa miniaturowych urządzeń także nie jest trudna. Jak zapewniają ich producenci obsługiwać je i utrzymywać wiarygodny odczyt mogą osoby nieznają- ce się na gemmologii. na całym świecie. Dziś twórcy niemal nie wyobrażają sobie już etapu projektowania bez CAD&CAM. Producenci biżute- rii wykorzystują tę technologię do tworzenia modeli, które następnie są wykorzystywane do zrobienia wielu kopii. Drukarki 3D są stale udoskonalane i miniaturyzowane, aby ułatwić pracę projektantów biżuterii. Mini drukarki 3D mogą znaleźć się w niemal każdym warsztacie i studiu projektowym a ich obsługa nie wymaga żadnych umiejętności.

MAŁE A TAnIE

należy zauważyć, że miniaturyzacja sprzętu sprzyja także jego dostępności. Mniejsze maszyny jubilerskie są znacz- nie tańsze i może sobie na nie pozwolić niemal każdy twórca biżuterii. Producenci maszyn i narzędzi jubilerskich tworzą urządzenia analizując konkretne potrzeby rynku i wprowadzają na rynek sprzęt, który zadowala każdego użytkownika.