Świadomy konsumpcjonizm to nowe wyzwanie dla branży jubilerskiej

Zmieniające się trendy na rynku jubilerskim, na które ogromny wpływ ma program Organizacji Narodów Zjednoczonych „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, powodują, że klienci salonów jubilerskich stają się wrażliwsi na potrzeby innych oraz starają się nie przyczyniać do zachwiania ekosystemu. Swoje decyzje dotyczące zakupów podejmują świadomie i zamiast gonić za kolejną nowością pojawiającą się na rynku jubilerskim, stawiają na jej jakość

pj-2010-04v-10

Firmy jubilerskie starają się wprowadzać na rynek biżuterię etyczną i przekazywać klientom wiedzę na temat kupowanego przez nich produktu. Coraz więcej marek jubilerskich stara się swoimi działaniami zmniejszać szkodliwy wpływ produkcji biżuterii na środowisko naturalne. Można więc domniemywać, że panująca na rynku jubilerskim od paru lat moda na kupowanie biżuterii jednorazowej zmieni się i klienci będą wybierali produkty wartościowe, które zarówno swoim wzornictwem, jak i jakością będą spełniać ich oczekiwania. Z badań przeprowadzonych przez firmę SmurfitKappa wynika, że 61 proc. konsumentów oczekuje, że marki, w których produkty się zaopatrują, będą stosować przejrzyste zasady w zakresie zrównoważonego rozwoju. I jak podkreślają autorzy badania, w erze COVID-19 zrównoważony rozwój ma pozostać priorytetem dla przedsiębiorstw. Należy także zauważyć, że młode pokolenie konsumentów coraz mocniej podkreśla konieczność większej przejrzystości praktyk stosowanych przez firmy, zwłaszcza jubilerskie.

Cele zrównoważonego rozwoju

W 2015 r. świat przyjął strategię rozwoju do 2030 r. Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” zawierającą 17 celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) oraz związanych z nimi 169 zadań szczegółowych, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. Do każdego zadania ustalono wskaźniki, dzięki czemu na całym świecie monitorowane są postępy w osiąganiu celów. Za monitoring sytuacji w Polsce odpowiada GUS. Agenda to swoiste współczesne esperanto, integrujące pod egidą ONZ działania rządów, biznesu i organizacji pozarządowych. Globalne wyzwania klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne osiągnęły skalę i poziom złożoności, których nie da się rozwiązać na poziomie jednostki czy nawet pojedynczej organizacji i pojedynczego państwa.

Branża jubilerska powinna stosować się do celu 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, który brzmi: zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji. I zakłada, że w ciągu dziesięciu lat należy wdrożyć programy dotyczące zrównoważonej konsumpcji i produkcji dla wszystkich krajów, przy czym kraje rozwinięte powinny tym działaniom przewodzić, z uwzględnieniem stopnia rozwoju i możliwości krajów rozwijających się. Do 2030 r. należy zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych, a także istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie. Założeniem jest także zachęcanie przedsiębiorstw, w szczególności tych dużych, do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych raportach. Należy promować praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, zgodne z polityką i priorytetami krajowymi.

D [...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl