Bursztynnik Roku 2019 – Michał Kosior

Michał Kosior został nagrodzony przez bursztynników najwyższym polskim wyróżnieniem w tej branży – został Bursztynnikiem Roku. Tytuł Bursztynnika Roku przyznawany jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: twórczości artystycznej, badań naukowych, popularyzacji wiedzy o bursztynie czy pracy społecznej w środowisku bursztynników.

Michał Kosior został nagrodzony przez bursztynników za wieloletnią pracę na rzecz popularyzacji wiedzy o bursztynie. Swoje kontakty z branżą jubilerską i jednocześnie bursztynniczą rozpoczął w 1999 r. od współpracy przy katalogu „Polska Biżuteria”, a w kolejnych latach współpracował z innymi polskimi mediami branżowymi. W 2006 r. podpisał deklarację członkowską Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, jednocześnie intensyfikując działania, które przyczyniły się do popularyzacji bursztynu bałtyckiego. W latach 2008-2019 jako dyrektor biura MSB kierował jego pracami, dodatkowo przez dwie kadencje pełnił funkcję sekretarza i wiceprezesa Zarządu MSB. To, co było najbardziej zauważalne w pracy Michała, to zaangażowanie, które znacząco wykraczało poza zakres jego obowiązków. Przez 11 lat pracy dał się poznać nie tylko jako rzetelny dyrektor Biura MSB, ale również perfekcyjnie opanował wszystkie bursztynowe informacje oraz „bursztynowe pułapki” i dołączył do grona rzeczoznawców. W bardzo krótkim czasie bursztyn i środowisko bursztynnicze stały się dla Michała nie tylko miejscem pracy, ale i pasją. To właśnie wiedza i pasja pozwoliły na tworzenie rzetelnego wizerunku Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników i bursztynu w internecie, mediach społecznościowych, a także podczas międzynarodowych spotkań, w których uczestniczył, reprezentując stowarzyszenie. 