Kredyt technologiczny szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga ciągłego inwestowania. W takiej sytuacji warto
rozważyć możliwość wykorzystania dofinansowania inwestycji z funduszy Unii
Europejskiej. W 14 bankach komercyjnych polscy przedsiębiorcy mogą już ubiegać
się o przyznanie kredytu technologicznego na działalność związaną z wdrażaniem
nowych technologii.Kredyt technologiczny jest
częścią Programu Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka. Zasady udzielania
tego kredytu reguluje
ustawa z 30 maja 2000 r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej.
Kredyty te mogą być udzielane przez banki
komercyjne, które podpisały umowę z
Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Bank
Gospodarstwa Krajowego zarządza
Funduszem Kredytu Techno-logicznego, z
którego dokonuje częściowej spłaty kredytu
w formie tzw. premii technologicznej.
Budżet Funduszu Kredytu Technologicznego
na lata 2007-2013 wynosi 410 mln euro.
Kwota środków prze-znaczonych na dofinansowanie
projektów w roku 2010 wynosi
242 mln złotych. Kredyt technologiczny
przeznaczony jest dla mikro, małych i
średnich przedsiębiorców, tj. firm które
zatrudniają do 250 osób, a roczne obroty
netto nie przekraczają 50 mln euro.Dla kogo kredyt


Kredyt technologiczny może być udzielany
na sfinansowanie tzw. inwestycji
technologicznej polegającej na zakupie
nowej technologii, jej wdrożeniu (bądź
wdrożeniu własnej technologii) oraz
uruchomieniu na jej podstawie produkcji
nowych lub znacząco ulepszonych
towarów, lub usług. Nowa technologia w
postaci prawa własności przemysłowej lub
usługi badawczo-rozwojowej (w
rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów
i Usług) ma umożliwić wytwarzanie
nowych lub znacząco ulepszonych
towarów, procesów i usług i nie może być
stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.
Oznacza to, że przedmiotem projektu ma
być wdrożenie myśli technologicznej, a
zakup maszyn i urządzeń ma umożliwiać
realizację tego przedsięwzięcia. Natomiast
kredyt technologiczny nie może być
udzielony na zakup, leasing lub wynajem
środka trwałego, w którym została
wdrożona nowa technologia będąca
przedmiotem inwestycji technologicznej
finansowanej za pomocą kredytu
technologicznego.[...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl

Marta Andrzejczak