13. edycja Międzynarodowych Targów JUBINALE, która odbyła się w dniach 25 – 27 czerwca 2020 była wyjątkowa pod każdym względem.

Jeszcze na miesiąc przed targami w ogóle nie było wiadomo czy imprezę uda się zorganizować. Brak precyzyjnych wytycznych Rządu RP w związku z epidemią COVID – 19 wprowadzał wiele znaków zapytania i powodował niepewność wśród potencjalnych uczestników targów. W efekcie, po zdjęciu części ograniczeń liczba wystawców mimo wcześniejszego optymizmu w branży była mocno uszczuplona, a na targi nałożono wiele obostrzeń sanitarnych. Mimo to pokazaliśmy, jak silna jest chęć działania i wspólnie daliśmy radę! A Ci z Państwa, którzy mieli w sobie odwagę na podjęcie biznesowego ryzyka zasługują na szczególny wyraz uznania – zarówno uczestnicy z Polski jak i liczni goście z zagranicy!

pjm-02 pjm-01


Podczas tegorocznej edycji JUBINALE prezentowana była obszerna oferta biżuterii z bursztynem jak i samego surowca oraz biżuteria srebrna, złota, kamienie, perły, zegarki oraz oferta techniczna i inne usługi i produkty powiązane z branżą jubilerską. Wystawcy przyjechali do Krakowa nie tylko z Polski – mimo licznych obostrzeń gościliśmy firmy z Litwy, Włoch, Anglii oraz Austrii. Natomiast kupcy przyjechali również ze Słowacji, Litwy, Włoch, Czech, Chin, Niemiec, Austrii, Słowenii, Szwajcarii oraz Turcji, co uważamy za spory sukces!

W tym roku ilość wystawców była na poziomie 35% zwykłej ilości, natomiast ilość kupców proporcjonalnie do ilości Wystawców była zadowalająca i przekroczyła oczekiwania sporej części wystawców – szczególnym zainteresowaniem cieszyła się oferta biżuterii złotej i srebrnej.

Zdecydowanym trendem wśród odwiedzających okazało się być przybywanie jednej osoby z firmy, co z kolei przełożyło się na to, że większość odwiedzających gości było osobami decyzyjnymi. Dbając o bezpieczeństwo uczestników targów, w tym roku wszystkie dni targowe przeznaczone były tylko dla branży jubilerskiej, w celu ograniczenia ilości odwiedzających do tych najbardziej korzystnych dla branży. Uczestnicy targów jak co roku mogli również skorzystać z bezpłatnej porady branżowych ekspertów w zakresie naprawy, pielęgnacji i wyceny wyrobów oraz kamieni jubilerskich jak i porad przedstawicieli najważniejszych polskich stowarzyszeń i organizacji branżowych, tj. Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników oraz Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich.

Targom JUBINALE towarzyszyła strefa "Trendy Projektantów". I choć w bardzo ograniczonej formie to licznie odwiedzana, swoją obecnością udowodniła w tym roku, że warto podjąć ryzyko. Po raz kolejny targi JUBINALE zostały wsparte przez stowarzyszenia i organizacje branżowe oraz otrzymały patronaty medialne od najważniejszych polskich wydawnictw w dziedzinie branży jubilerskiej. Dodatkowo od tego roku ponownie zostały objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Jest nam niezmiernie miło, że uczestnicy targów byli tak zdyscyplinowani i współpracowali z organizatorem oraz Wystawcami w celu zapewnienia bezpieczeństwa na targach sobie i innym uczestnikom, dostosowując się do zaleceń ministerstwa. Maseczki, regularna dezynfekcja dłoni, mierzenie temperatury przy każdorazowym wejściu na halę – to tylko niektóre z procedur przestrzeganych podczas JUBINALE 2020.

Tegoroczne targi pokazały, że mimo różnych trudności, strachu i niepewności, ale przy wspólnym zaangażowaniu można zdziałać coś dobrego dla siebie i dla branży.