EXPO 2020 w Dubaju

EXPO 2020 w Dubaju odbędzie się między 20 października 2020 r. a 10 kwietnia 2021 r. W półrocznym wydarzeniu udział weźmie ponad 200 państw i organizacji. Organizatorzy szacują, że wystawę w Dubaju odwiedzi 18 mln gości.

pj-2010-02v-04

Za udział Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju. Hasłem EXPO 2020 w Dubaju będzie: „Connecting Minds, Creating the Future” – „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”. Temat przewodni rozwijają trzy podtematy: Opportunity (Szanse), Mobility (Mobilność) i Sustainability (Zrównoważony Rozwój). EXPO 2020 w Dubaju ma stanowić powrót do pierwotnych założeń wystaw światowych. Temat przewodni EXPO 2020 podkreśla zbliżenie narodów i ludzi poprzez współpracę, zwracając uwagę, że wyzwania dzisiejszego świata są tak złożone i skomplikowane, że nie sposób ich rozwiązać w izolacji. Aby sprostać globalnym problemom, należy działać razem, bez względu na szerokość geograficzną, bariery instytucjonalne czy różnice kulturowe. EXPO 2020 ma być platformą współpracy, przykładem na to, jak wiele można osiągnąć, łącząc siły w celu sprostania globalnym wyzwaniom.

Polska na EXPO 2020 w Dubaju

Polska od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem wystaw światowych. W Dubaju oprócz budowy pawilonu i stworzenia własnej ekspozycji, planowana jest realizacja programów oraz wydarzeń towarzyszących, a także udział w inicjatywach organizatora. W myśl hasła „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”, w przygotowania Polski do udziału w EXPO 2020 zaangażowanych jest kilkadziesiąt podmiotów publicznych oraz prywatnych. Rekomendowane przez organizatorów tematy przewodnie ekspozycji – zrównoważony rozwój i mobilność – Polska rozszerza w trzech wątkach tematycznych: technologia, współpraca międzynarodowa i natura. Hasło polskiego pawilonu brzmi: „Creativity Inspired by Nature”. Polska zostanie zaprezentowana jako silny ośrodek współpracy, który poprzez rozwój nauki oferuje światu zrównoważone, przyjazne środowisko, inspirowane naturą technologie.

50 mln zł na promocj ę firm

EXPO 2020 w Dubaju to prestiżowe wydarzenie o ogromnym znaczeniu gospodarczym. Udziałowi Polski towarzyszy szeroka oferta dla polskich przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, organizacyjne i promocyjne, wykorzystując udział Polski w EXPO 2020 jako szansę do budowania relacji z partnerami biznesowymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i krajach znad całej Zatoki Perskiej. Program gospodarczy obejmuje m.in. program partnerski dla firm, wsparcie gospodarcze oferowane przez 12 regionów biorących udział w EXPO 2020 w Dubaju, program „Polskie Mosty Technologiczne", a także możliwość uzyskania kontraktu na jedno z kilkudziesięciu zamówień publicznych ogłaszanych przez PAIH w związku z realizacją projektu. Jednym z kluczowych elementów programu gospodarczego jest konkurs „Go to brand”. Wnioski przyjmowane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 3 do 31 marca. Udział w programie „Go to brand”, dzięki wsparciu finansowemu, umożliwia realizację m.in. misji wyjazdowych, udział w targach branżowych na terenie ZEA, udział w Polish Games Show czy dodatkowe działania promocyjne. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.  (mp