Starasz się o fundusze z Unii Europejskiej – możesz liczyć na bank

1 stycznia 2007 roku rozpoczął się kolejny okres pozwalający na
wykorzystanie
funduszy Unii Europejskiej. W latach 2007-2013 Polska będzie największym
beneficjentem pomocy unijnej przekazywanej w ramach wspólnotowej
polityki
spójności.Z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu
Spójności do naszego kraju
może trafić nawet 67,3 miliarda euro.Wydatki z unijnej kasy


W latach 2007-2013 budżet Unii
Europejskiej zakłada wydatki w kwocie
ponad 860 miliardów euro. Najwięcej
środków przeznaczonych jest na
finansowanie wspólnej polityki rolnej
(371 miliardów euro). Na drugim miejscu
pod względem wielkości środków
znajduje się wspólnotowa polityka
spójności społeczno-gospodarczej z
budżetem w wysokości ponad
307 miliardów euro. Aby te środki mogły
być wykorzystane przez polskich
beneficjentów, rząd przygotował
Narodową Strategię Spójności (NSS),
która określa priorytety i zakres
wykorzystania funduszy strukturalnych
oraz Funduszu Spójności w ramach
budżetu Wspólnoty na lata 2007-2013.
Łączny budżet Narodowej Strategii
Spójności w latach 2007-2013 to około
85,56 mld euro. Założenia NSS będą
realizowane za pomocą Programów
Operacyjnych (PO) zarządzanych przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz
za pomocą Regionalnych Programów
Operacyjnych (RPO) zarządzanych przez
Urzędy Marszałkowskie poszczególnych
województw.
Wyrównywanie szans


Wysokość pomocy z funduszy unijnych
jest uzależniona między innymi od
zamożności danego regionu
korzystającego z pomocy. Ponieważ całe
terytorium Polski objęte jest wsparciem w
ramach celu Konwergencja, udział
funduszy strukturalnych oraz Funduszu
Spójności w finansowaniu programów
operacyjnych wynosi 85 proc. wydatków
kwalifikowanych (czyli takich, które mocą
osobnych przepisów mogą być
finansowane ze środków pomocowych).
Na poziomie priorytetów programu progi
te mogą być zdefiniowane w inny sposób,
pod warunkiem, że spełnione zostanie
kryterium maksymalnego, dopuszczalnego
udziału funduszy w
finansowaniu całego programu
operacyjnego. W decyzji Komisji
Europej [...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl

Marta Andrzejczak