Projekt: krzemień pasiasty

Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach rozpoczęło realizację projektu „Śladami Polskich Minerałów stosowanych w jubilerstwie – Krzemień Pasiasty kamień optymizmu”, który znalazł się w gronie laureatów I edycji konkursu programu grantowego „Wena” realizowanego przez Fundację Rodziny Staraków.

pj-2019-05v-09

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu, a będzie zakończona w maju przyszłego roku.

Start w Sandomierzu

Młodzież z Liceum Plastycznego w Katowicach pod opieką autorki projektu Izabelli Kornas wysłuchała już wykładów i uczestniczyła w warsztatach „Śladami minerałów – krzemień pasiasty”. Uczestnicy mieli możliwość osobistego spotkania z Cezarym Łutowiczem, artystą, który wprowadził krzemień pasiasty do polskiej biżuterii artystycznej, oraz z Mariuszem Pajączkowskim, propagatorem krzemienia i projektantem biżuterii. Przyszli złotnicy uczestniczyli także w pokazie szlifowania krzemienia pasiastego i kamieni ozdobnych, który poprowadził Andrzej Wilk. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w warsztatach w szlifierni, gdzie uczyła się ciąć, szlifować i polerować kamień optymizmu.

Biżuteria mistrzów

Przyszli adepci sztuki złotniczej obejrzeli także kolekcję współczesnej biżuterii z krzemieniem pasiastym wykonaną przez najlepszych polskich artystów złotników, która zgromadzona jest na wystawie stałej w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Sandomierz bowiem to jedyne miejsce na świecie, gdzie gromadzi się krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach złotniczych. Muzealna kolekcja ma charakter otwarty, systematycznie wzbogacany nowymi nabytkami. Wystawa stanowi przegląd form, stylów autorskich i tendencji zdobniczych panujących we współczesnej sztuce złotniczej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Możemy podziwiać na niej liczne prace Cezarego Łutowicza, Ryszardy i Tomasza Krzesimowskich, Mariusza Pajączkowskiego, Mariusza Gliwińskiego, Barbary i Andrzeja Bielaków, Andrzeja Pacaka, prof. Andrzeja Szadkowskiego, prof. Andrzeja Bossa, dr. Jarosława Kolca. Uczniowie liceum z Katowic zostali oprowadzeni po wystawie przez dyrektora Muzeum dr. Dominika Kacpra Płazę i Cezarego Łutowicza. Dzięki zdobytej wiedzy adepci sztuki złotniczej rozpoczną prace nad stworzeniem swojej biżuterii z krzemieniem pasiastym. Praca będzie odbywała się pod opieką nauczycielek jubilerstwa Izabelli Kornas oraz Olgi Stawarskiej.

Wystawa prac

Celem projektu jest stworzenie biżuterii z krzemieniem pasiastym. Prace, które przez cały rok szkolny będą powstawać w pracowniach jubilerskich w Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach, zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas majowej Nocy Muzeów w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Spośród biżuterii wykonanej przez uczniów zostanie wytypowana najciekawsza praca, która zostanie przekazana do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na ekspozycję i stanie się częścią unikatowej w świecie kolekcji biżuterii z krzemienia pasiastego. Najciekawsza praca zostanie wybrana przez kapitułę w składzie: Cezary Łutowicz, Mariusz Pajączkowski, Andrzej Wilk oraz Jarosław Kolec. Wystawa prac uczniów poza Sandomierzem zostanie pokazana podczas targów jubilerskich, gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z twórczością uczniów katowickiego Plastyka. (mp)