Ordery i odznaczenia

Polskie ordery i odznaczenia, m.in. diamentowy i rubinowy garnitur Orderu Orła Białego, prezentowane są od 9 listopada do 3 lutego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Wystawa obejmująca blisko tysiąc obiektów, w tym mundury i dokumenty, przygotowana została z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to pierwsza ekspozycja, która w tak przekrojowy sposób ukazuje historię polskich orderów i odznaczeń od XVIII wieku do współczesności. Opowieść o najwyższej formie nagrody honorowej, jaką obywatel może otrzymać od ojczyzny, rozpoczyna się od czasów króla polskiego, elektora saskiego Augusta II i ustanowionego przez niego odznaczenia – Orderu Orła Białego. Panowanie ostatniego króla Rzeczypospolitej, Stanisława Augusta, przybliżają bezcenne Ordery Świętego Stanisława i Virtuti Militari. Prześledzić można również, jak zmieniające się odznaki orderowe i okoliczności nadawania Orderów Orła Białego i Virtuti Militari dokumentowały skomplikowane dzieje Polski: od czasów zaborów i walki o niepodległość, poprzez II RP, działalność władz polskich na obczyźnie i narzucony krajowi rząd komunistyczny, aż po odzyskanie niepodległości, której symbolem stało się przekazanie przez ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie demokratycznie wybranemu prezydentowi RP insygniów wielkiego mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski.