Moim zdaniem… udało się

Z prawdziwą przyjemnością przedstawiamy pierwsze zdania, które są początkiem naszej złotniczej rozmowy. Być może staną się impulsem do popularyzacji nowego wymiaru w złotniczych pracach – znaczących treści i czytelnych znaków w polskim złotnictwie XXI w. Choć w historii złotnictwa to nic nowego.

pj-2018-06a-05

Moim zdaniem... prace, które zostały nadesłane w terminie umożliwiającym przedstawienie ich w pierwszym katalogu, są ciekawym początkiem naszej rozmowy. Autorzy różnie odczytali ideę wystawy. Obok prac niosących silny i jednoznaczny przekaz znajdują się realizacje nieco mniej śmiało komunikujące intencje. Niewielu autorów skorzystało z możliwości przedstawienia swoich myśli w formie pisemnej. Tylko dwóch autorów skorzystało z możliwości dołączenia wizualizacji. Swoje prace nadesłali uczniowie szkoły średniej i profesorowie, poświęcili mu czas złotnicy wszystkich pokoleń i z różnych środowisk, mistrzowie i samoucy. Zwraca uwagę różnorodność tematów i sposobów ich artykulacji. To właśnie staje się największym i wspaniale rokującym faktem oraz pierwszym aktem powstawania naszego złotniczego języka XXI wieku. Pierwsze zdania są najtrudniejsze, następne idą już łatwiej. I tak jak w życiu – tu z pewnością też się rozgadamy.

W kolejnych miesiącach i w kolejnych odsłonach wystawy znajdą się zapewne zdania polemiczne, wspierające lub negujące pierwsze opinie. Z pewnością pojawią się nowe wątki, a grono tego złotniczego forum będzie rosło. Na to liczymy, przygotowując cykl wystaw, których nie „weckujemy” przed drukiem katalogu. Wystawę uzupełniają już teraz nowe przedmioty, które dołączamy do ekspozycji niemal w ostatniej chwili. Zapraszamy wszystkich złotników (którzy chcieliby wziąć udział w kolejnej odsłonie, planowanej na 29 lipca w Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu) do refleksji i działania. Następny termin „fotograficzny” upływa 24 czerwca. Te prace ukażą się w folderze uzupełniającym katalog. Szczegóły znajdują się w regulaminie, na stronie: www. moimzdaniem.info. Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom wspierającym ten projekt radą i – często – bardzo konkretną pomocą. I zapraszamy tych wszystkich, którzy w tym działaniu chcieliby pomóc w przyszłości. Bo – tak sądzimy – to bardzo dobre i konkretne wsparcie złotniczego środowiska.