Ruszył rządowy program promocji Mody Polskiej

„Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” to nazwa nowego projektu przeznaczonego dla sektora MŚP, realizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Na podstawie analiz trendów i potencjału wybranych rynków, Ministerstwo Rozwoju przygotowało listę 12 priorytetowych sektorów polskiej gospodarki, które mają największą szansę na globalny sukces. Za dziewięć programów promocji odpowiada PAIH, a wśród nich są: meble, moda polska (wraz z biżuterią), jachty i łodzie rekreacyjne, kosmetyki, sprzęt medyczny, biotechnologia i farmacja, budowa i wykańczanie budowli, maszyny i urządzenia, części samochodowe i lotnicze. Promocją pozostałych trzech – spożywczego, IT/ICT i usług prozdrowotnych – zajmują się odpowiednio: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PARP i Polska Organizacja Turystyczna. Udział w branżowych programach promocji umożliwi przedsiębiorcom ekspansję na nowe perspektywiczne rynki pozaunijne, często odległe i kosztowne. Na większości z tych rynków działania promocyjne polskich przedsiębiorców uzupełnione zostaną o działania informacyjne oraz medialne, które wzmocnią przekaz promocyjny.

Działania realizowane przez PAIH to m.in. budowa polskich stoisk narodowych na zagranicznych imprezach targowych, organizacja misji przyjazdowych dla przedsiębiorców i dziennikarzy zagranicznych oraz działania medialne. Za działania związane z udziałem przedsiębiorców w targach odpowiada PARP w granicach poddziałania 3.3.3 – „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Promując Modę Polską, PAIH zorganizuje stoiska narodowe na 10 imprezach wystawienniczych w siedmiu krajach. Stoiska narodowe będą mieć charakter punktów informacyjnych prezentujących potencjał branży mody polskiej i biżuterii.

W założeniu stoiska mogą być miejscem spotkań dla przedstawicieli polskich firm i regionów, miejscem promocji Polski jako miejsca do inwestowania i pozyskiwania partnerów biznesowych. Na stoisku narodowym nie będą się wystawiali konkretni przedsiębiorcy, ale promowana będzie branża jako całość. Już dziś zapraszamy polskie firmy, które planują udział w targach objętych programem, do kontaktu z Polską Agencją Inwestycji i Handlu i odwiedzenia polskiego stoiska. Lista wydarzeń targowych dostępna jest na stronie internetowej poświęconej promocji Mody Polskiej: polish-fashion.com.  Źródło: PAIH