MOIM ZDANIEM… IN MY OPINION WSTĘPNA INFORMACJA O ZŁOTNICZYM SPOTKANIU w CZERWCU 2018

Szczegóły projektu i regulamin wystawy ukażą się niebawem, jeszcze w bieżącym roku. Jednak już dziś chcemy podać garść szczegółów, które raczej nie ulegną zmianie. Oto wstęp i kilka punktów z tworzonego regulaminu.

pj-2017-06e-18

Biżuteria od pradziejów do dziś niesie wiele znaczeń. Jest ozdobą ciała i stroju, lokatą, wyrazem emocji – od pięknych do agresywnie destrukcyjnych, przedmiotem badanym przez archeologa i psychologa, informacją dla widza i historyka, obiektem tworzonym przez mistrza i ignoranta, rekwizytem artysty i kabalisty, symbolem władzy i żałoby, manifestem politycznym i religijnym, rzeczą piękną lub kiczem. Towarzyszy ludziom od zawsze. Pojęcie biżuterii dziś jest szczególnie często definiowane. Biżuteria jest określana mnóstwem przymiotników. Jest artystyczna, konceptualna, rzemieślnicza, historyczna, szlachetna, minimalistyczna, pradziejowa, recyklingowa, wirtualna, post-coś-tam, trendy i passé, klasyczna i nowoczesna, autorska i komercyjna… Jaka zatem jest dzisiaj, tu i teraz? Jaka jest w Polsce? Jaka w Europie? Wszelaka. Ale coraz rzadziej niesie ze sobą coś, co należałoby określić jako narrację, rozumianą poprzez czytelny komentarz, protest, negację, aplauz lub pytanie. Dziś biżuteria dużo częściej „wygląda”, jest „designerska” lub „markowa”, przestała dawać znaki (no może poza dewocjonaliami). Wtapia się w sylwetkę właściciela i jego sztafaż, jest mało ważna. I dlatego chcemy zaprosić Was, artystów złotników, projektantów i rzemieślników (którzy tak wiele macie do powiedzenia w przestrzeniach wirtualnych), żebyście spróbowali swoje zdanie przekazać znakiem złotniczym. Potrafimy to zrobić? Zmierzymy się z takim zadaniem?

Jak zbudujemy komunikat, aby codzienna dynamiczna elokwencja (wyrażana w rozmowach publicznych, prywatnych lub za pośrednictwem komunikatorów wirtualnych) stała się stabilnie trójwymiarowa? Trwała, nieprzelotna. Niepodlegająca reinterpretacji w zależności od okoliczności. Zdanie zapisane, czytelne, subiektywne i jakże prywatne. Ale – podlegające możliwej replice. Przyzwyczailiśmy się do faktu, że poprzez pracę złotniczą odpowiadamy na zadany temat. Jednak w każdym z nas tkwi nuta (lub etiuda) przekory. Tym razem nie ktoś, tylko my sami chcemy otworzyć tematy i niech zostaną one poddane ocenie i komentarzom. Nie odpowiadamy na narzucony temat, ale przedstawiamy swój punkt widzenia, swoje osądy i interpretacje.

Pytamy i ogłaszamy. I liczymy na nawiązanie dyskusji. Werbalnej, tekstowej i – najcenniejszej – poprzez złotniczą replikę. Pomysł przygotowania takiej właśnie wystawy narodził się podczas wielu rozmów przy okazji spotkań w sandomierskiej Galerii Otwartej, prowadzonej przez Mariusza Pajączkowskiego. Nie jest nowy, opiniował i wspierał go sam Michał Gradowski, który już w 2013 r. wniósł wiele cennych uwag. Idea ewoluowała dosyć długo, a impulsem do opracowania tego scenariusza było zaproszenie przez Andrzeja Sadowskiego, organizatora targów Jubinale, do zorganizowania wystawy podczas czerwcowego spotkania branży złotniczej w Krakowie. Swoje wsparcie i przestrzeń wystawienniczą w londyńskiej Megan Gallery zadeklarował Andrzej Pacak, swoje doświadczenie, wiedzę i pomoc zaoferował Marek Nowaczyk, „biologiczny” ojciec legnickich konfrontacji. Oto zatem przedstawiamy propozycję, będącą jednocześnie zaproszeniem do wspólnego Hyde Parku. Te cztery osoby samowolnie obwołały się organizatorami wystawy.

I podzieliły rolami: – Andrzej Sadowski – „patron klubu dyskutantów”, – Marek Nowaczyk – „merytoryczny moderator dyskusji”, – Mariusz Pajączkowski – „techniczny moderator dyskusji”, – Andrzej Pacak – „wszechstronny moderator dyskusji”. * Organizatorzy zapraszają wszystkich złotników, artystów, projektantów i rzemieślników do zabrania głosu w formie pracy złotniczej, stanowiącej biżuterię lub obiekt złotniczy, będący czytelnym komunikatem dla widzów oraz potencjalnych użytkowników. Nasze zaproszenie kierujemy również do studentów i absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także ich nauczycieli, do uczniów liceów plastycznych i szkół plastycznych, do pobierających nauki u mistrzów rzemiosła, do wszystkich chcących wyrazić siebie w małej formie złotniczej. Zapraszamy również wszystkich tych, którzy zajmują się złotnictwem i biżuterią, i czują potrzebę przekazywania innym swoich wewnętrznych emocji, idei i przemyśleń.

* Chcemy, aby ten złotniczy wyraz poglądów nie wykluczał nikogo

. Niech to będą głosy całego środowiska złotniczego, niedzielone na sfery, emocje i regiony, bez podziałów na „rzemieślników” i „artystów”. Każdy z nas ma prawo do własnego zdania. Na tej wystawie chcemy to właśnie pokazać, wiedząc, jak różne są zainteresowania i zdania uczestników. Dlatego też, aby nie wartościować osób, głosów i tematów, wystawa ta nie będzie konkursem. * Nie ograniczamy tematów, które autorzy chcieliby poruszyć w swojej pracy, jednak prosimy o wyłączenie z dyskusji prac mających związek z religią i symboliką sakralną. Takich wypowiedzi, szczególnie w dzisiejszej Polsce i Europie, jest mnóstwo. Może nawet zbyt wiele.

Nie chcemy również ułatwiać zadania uczestnikom wystawy. * Nie ograniczamy stosowanych technik i materiałów, ale ponieważ chcemy stworzyć wystawę złotniczą, prosimy o nadsyłanie prac, które mają cechy wynikające z umiejętności wykorzystania warsztatu złotniczego.

* Prosimy uczestników o nadanie tytułu swojej pracy

. To ułatwi publiczności jej odbiór. Możliwe jest również dołączenie do swojej pracy zdjęcia, tekstu lub innej wizualizacji o dowolnym formacie (2D lub 3D), nie większej jednak niż 20 x 20 x 5 cm (wystawa będzie podróżować). Nadesłanie samej wizualizacji bez obiektu nie mieści się w formule wystawy.

Również wizualizacja w formie pliku wymagającego użycia monitora lub rzutnika ze względów technicznych nie będzie prezentowana na wystawie i w katalogu.

* Każdy z uczestników może przesłać do trzech prac

(komplet lub zestaw stanowi jedną pracę), jednak organizatorzy zastrzegają sobie prawo decyzji w sprawie ostatecznej formy wystawy. Nie zostaną przyjęte prace, których treści są sprzeczne z prawem obowiązującym w krajach Unii Europejskiej. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do nieprzyjęcia na wystawę pracy, która w swoim wyrazie obraża, tworzy podziały, jest zbyt daleko idącym naśladownictwem itp. Liczymy na kulturę wypowiedzi złotniczej i prosimy o zrozumienie, że naszym zamiarem jest zorganizowanie wystawy polemicznej, ale nie agresywnej.

* Wszystkie nadesłane prace zostaną sfotografowane (na białym tle

) w celu przygotowania katalogu i publikacji w internecie. Ze względów technicznych prosimy o uwagi dotyczące sposobu wykonania fotografii do katalogu, np. w postaci zdjęcia (wykonanego choćby za pomocą telefonu komórkowego) lub jasnego opisu. Zapobiegnie to błędom i krytycznym uwagom autora po publikacji zdjęcia. * Katalog zostanie przygotowany

i zaprezentowany podczas otwarcia wystawy 7 czerwca 2018 r.

podczas targów Jubinale w hali Expo Kraków, ul. Galicyjska 9. Obok zdjęcia pracy, jej tytułu oraz ewentualnej wizualizacji bądź tekstu jej towarzyszącego, zostanie umieszczony jeden link do strony internetowej, wybrany przez autora.

* Organizatorzy po zakończeniu ekspozycji w czerwcu 2018 r. zwrócą się do galerii i muzeów

z propozycją uczestnictwa w projekcie poprzez przygotowanie kolejnych ekspozycji i zaproszenia kolejnych autorów. Już potwierdzone miejsca prezentacji wystawy to Megan Gallery w Londynie oraz wystawa przygotowana przez Galerię Otwartą w przestrzeni właściwej do jej godnej aranżacji (w Sandomierzu lub w innym mieście).

* Materiały zgromadzone podczas trwania projektu

zostaną zarchiwizowane i nieodpłatnie przekazane do instytucji gromadzących informacje o współczesnej sztuce złotniczej, w tym do Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu, Muzeum Narodowego w Warszawie i Poznaniu, Galerii Sztuki w Legnicy, Galerii YES, Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych. Będą również publikowane w prasie, na stronach internetowych i w portalach społecznościowych. Nie wykluczamy przekazania ich do innych instytucji, również zagranicznych.

* Udział autorów w projekcie jest bezpłatny. * Termin nadsyłania prac upłynie 15 kwietnia 2018 r. * Informacje o projekcie będą publikowane w czasopismach, na stronach internetowych instytucji wystawiających, portalach społecznościowych, podczas targów branżowych, w prasie i innych mediach

w zależności od możliwości organizacyjnych i finansowych. W sprawie materiałów prasowych prosimy o kontakt pod adresem wystawa@ moimzdaniem.info. Będą one również możliwe do ściągnięcia (w wersji nadającej się do druku) ze strony internetowej projektu. Już niebawem zostanie uruchomiona strona internetowa pod adresem www. moimzdaniem.info, na której będziemy umieszczali wszelkie informacje dotyczące projektu. Pełny regulamin opublikuje też „Polski Jubiler”, nasz Partner Medialny. Zapraszamy do złotniczej dyskusji.

Marek Nowaczyk
Andrzej Pacak
Mariusz Pajączkowski
Andrzej Sadowski