Prezentacje 2017 rozstrzygnięte

18 listopada w Muzeum Sztuki Złotniczej, Oddziale Muzeum Nadwiślańskiego rozstrzygnięty został 17. Ogólnopolski Konkurs Biżuterii Artystycznej Prezentacje 2017. Tegoroczną laureatką została Aleksandra Rybak, nagrodzona za pracę „Czerw”.

pj-2017-06e-06

Prezentacje są ogólnopolskim konkursem biżuterii artystycznej. Od 2001 do 2016 r. Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych współorganizowało konkurs z Międzynarodowym Centrum Targowym. Jednak od 2017 r. nowym współorganizatorem przedsięwzięcia stało się Muzeum Sztuki Złotniczej, Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. I to właśnie w tym miejscu odbył się wernisaż wystawy konkursowej oraz ogłoszenie wyników.

Laureaci konkursu

Prezentacje są wydarzeniem artystycznym, które na stałe wpisało się w kalendarz wystaw i konkursów w naszym kraju. Co roku w konkursie bierze udział kilkudziesięciu twórców z całej Polski. W tym roku artyści musieli zmierzyć się z tematem „Srebro i Papier”. Do konkursu wpłynęły 34 prace wykonane przez 27 twórców. Do wystawy konkursowej zostało zakwalifikowanych 29 prac 23 artystów. Jury w składzie: prof. Andrzej Szadkowski, Anna Augustyniak, Aniela Ryndziewicz, Monika Szpatowicz, Krzysztof Gińko oraz Tomasz Zaremski, zdecydowało, że pierwszą nagrodę Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym oraz wyróżnienie firmy Walcownia Metali „Grako” otrzymała Aleksandra Rybak za pracę „Czerw”. W werdykcie czytamy, że praca została doceniona za harmonijne połączenie inspirowane naturą, perfekcję formy i połączenie srebra z papierem. Nagrodę Prezesa STFZ oraz wyróżnienie firmy Hopea za naturalne połączenie papieru ze srebrem i głębokie odniesienie kulturowe otrzymał Jan Suchodolski. Andrzej Jacyszyn został laureatem Nagrody Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy oraz zdobył wyróżnienie firmy Rodent za pracę „Dzienny komplet pierścionkowy”, w której zbudował zestaw połączony anegdotą użytkowania oraz zwariantowaniem form nałożonych na kwadratową szynę. Nagrodę „Otwartego Krzemienia” Galerii Otwartej w Sandomierzu oraz Nagrodę Międzynarodowych Targów Gdańskich za lekkość i finezję elementu głównego oraz za uwolnienie wyobraźni odbiorców otrzymał Marcin Tymiński. Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Lubelskiego za zintegrowanie cienia w przemyślaną formę oraz uzyskanie efektu twardości z nietrwałego materiału otrzymała Beata Ciesielska. Nagrodę Specjalną Sekretarz Województwa Lubelskiego za precyzję wykonania i wyrafinowaną multiplikację koła otrzymała Anna Betley za pracę „Myśli”. Jury zdecydowało się także na przyznanie wyróżnia od firmy Jasper Katarzynie Krasuskiej za wizualne i dźwiękowe odniesienie do natury.

O konkursie

Konkurs Prezentacje jest jednym z najbardziej prestiżowych konkursów złotniczych organizowanych w Polsce. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych. Jest to jedyne stowarzyszenie skupiające najlepszych polskich projektantów biżuterii. Powstało w 1991 r. i obecnie liczy 165 członków. Celem stowarzyszenia jest promocja współczesnego polskiego wzornictwa, biżuterii autorskiej w kraju i za granicą oraz zapewnienie członkom STFZ szerokiego dostępu do informacji branżowych, sieci kontaktów i aktualnych oraz archiwalnych materiałów branżowych. Od początku celem Ogólnopolskiego Konkursu Biżuterii Artystycznej Prezentacje była prezentacja – stąd nazwa – najnowszych prac polskich twórców biżuterii i – choć sporo się w międzyczasie zmieniło – cel ten jako nadrzędny przyświeca mu do dziś. Jako że jest on adresowany do wszystkich osób zajmujących się szeroko pojętą sztuką złotniczą, stał się swoistą trampoliną dla osób młodych, zaczynających swoją przygodę ze złotnictwem. Jednak oprócz nowych, często początkowo nieznanych nazwisk, pojawiają się tu również nazwiska uznanych artystów plastyków i projektantów biżuterii. 