Branżowy program promocji branży moda polska – przemysł jubilerski

Przedsiębiorstwa mikro małe i średnie prowadzące działalność na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające w dokumencie rejestrowym przynajmniej jeden z następujących kodów PKD – 32.12.Z (Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych), 32.13.Z (Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych), 74.10.Z (Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania) – mogą ubiegać się o dofinansowanie z poddziałania 3.3.3. Dotacja przeznaczona jest dla przedsiębiorstw: posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych). Dodatkowo punktowane będą firmy: posiadające udział eksportu w sprzedaży ogółem oraz prowadzące działalność badawczo-rozwojową. Można uzyskać dofinansowanie na: udział w targach zagranicznych; udział w indywidualnych misjach wyjazdowych, udział w grupowych misjach wyjazdowych, organizację przyjazdowych misji gospodarczych, usługi szkoleniowe, udział w seminariach, usługi doradcze oraz działania promocyjno- informacyjne. Poziom dofinansowania: od 50 proc. do 85 proc. a kwota dofinansowania wynosi milion złotych. 