E-mail z fakturą

Marek Piotrowski
prawnik, doradca podatkowy


Jednym z powszechnie występujących w obrocie gospodarczym obowiązków przedsiębiorców wynikających z regulacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, popularnie zwanej ustawą o VAT, jest obowiązek wystawiania faktur.Konieczność taka wynika z brzmienia art. 106 ust. 1 powołanej ustawy, który ustala, że podatnicy VAT są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży o treści szczegółowo wskazanej zarówno przepisami tej ustawy jak i aktów wykonawczych. Elektroniczna faktura


Warto wiedzieć, że możliwe jest wystawianie faktury w dwóch formach, to znaczy w formie tradycyjnej, czyli fakturę papierową, jak i w formie elektronicznej. Obserwując rynek operacji gospodarczych, zaniepokojenie wzbudza pojawiająca się praktyka przesyłania pomiędzy kontrahentami faktur za pomocą poczty elektronicznej (najczęściej w formie załącznika - pliku PDF), która po dokonaniu wydruku przez adresata uznawana jest za oryginał faktury dokumentującej zaistniałe zdarzenie gospodarcze. Postępowanie takie stało się pozornie możliwe z chwilą wejścia w życie zmian przepisów w zakresie wymaganej treści faktury, poprzez uchylenie obowiązku zamieszczenia podpisów wystawcy i odbiorcy dokumentu. Niewątpliwie taki sposób sporządzania faktury jest łatwo dostępny oraz wygodny dla stron transakcji, gdyż wystawca minimalizuje koszty związane z wystawianiem i ewentualnym wysyłaniem dokumentu w formie papierowej, odbiorca zaś niezwłocznie posiada go w swojej księgowości. Jednak należy odpowiedzieć na pytanie, czy taki dokument może zostać uznany za fakturę?


[...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl

Marek Piotrowski