Podróż po polach Sri Lanki,

W Paradise rząd pozwala górnikom wykorzystać zmechanizowane metody wydobycia. Głównymi odbiorcami kamieni szlachetnych są kupcy z Tajlandii i Japonii.

pws-2015-10a-30

pws-2015-10a-31

Urządzenie używane przez szlifierzy nazywa się hanapôruwa i składa się z drewnianej ramy z pionowymi ramionami podtrzymującymi wyżłobiony drewniany cylinder, który linka łączy z prętem. Cynlinder jest połączony z dyskiem. Szlifierz przyciąga pręt, uruchamiając cylinder i dysk. Zwykle szlifowany kamień jest przymocowany woskiem do końcówki drewnianego kija, ale w tym przypadku szlifierz trzymał kamień w swojej dłoni.

pws-2015-10a-32

pws-2015-10a-33

Tekst: Astrid Pothion, tłumaczenie Grzegorz Jurkun