Kurs gemmologiczny w Wysokiej Radzie Diamentów w Antwerpii

W ramach umowy z Wysoką Radą Diamentów w Antwerpii, w dniach od 4 do 19 czerwca 2015 r. odbył się zorganizowany i przetłumaczony w całości na język polski (łącznie z podręcznikiem kursowym) kurs gemmologiczny Gemmology Basic HRD Antwerp, adresowany do osób z branży chcących rozwijać się i zdobywać wiedzę gemmologiczną na najwyższym światowym poziomie.

pws-2015-08a-54

pws-2015-08a-55

pws-2015-08a-56

W kursie wzięło udział czworo polskich studentów, posiadających już tytuł Ceritified Diamond Grader HRD Antwerp, czyli Certyfikowanego Rzeczoznawcy Diamentów Instytutu HRD Antwerp. Wykładowcą była senior lector education Katerina Deliousi – dyplomowana gemmolog.

Zajęcia edukacyjne

Kurs trwał prawie trzy tygodnie. Słuchacze mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Wykłady i ćwiczenia odbywały się w profesjonalnie wyposażonej sali wykładowej w budynku HRD przy ulicy Hoveniersstraat 22 w Antwerpii. Każdy ze studentów posiadał własne laboratorium składające się z mikroskopu gemmologicznego, refraktometru, polaryskopu, spektroskopu, dychroskopu, konoskopu, lampy światła dziennego D65, lupy aplantyczno-achromatycznej i pincety jubilerskiej. Do dyspozycji były też wagi hydrostatyczne, konieczne do obliczania gęstości niezbędnej do prawidłowej identyfikacji kamieni jubilerskich, a także lampy długiego (366 nm) i krótkiego (254 nm) UV. Podczas zajęć teoretycznych studenci poznali optykę i fizyczne właściwości jubilerskich kamieni szlachetnych, krystalografię i mineralogię kamieni szlachetnych, przyrządy gemmologiczne i metody identyfikacji kamieni jubilerskich, klasyfikację inkluzji kamieni kolorowych, systematyczną klasyfikację minerałów oraz systematyczną klasyfikację najważniejszych jubilerskich kamieni kolorowych: grupę korundu (rubin i szafir) / szmaragdy i inne beryle / aleksandryt i inne chryzoberyle / grupę spinela / grupę granatu / grupę kwarcu (cytryn i ametyst) / topaz / turmalin / perydot. Uczestnicy poznali także metodę syntezy Verneuila oraz metodę syntezy Czochralskiego. Poznali właściwości syntetycznych rubinów, szafirów i spineli, metody identyfikacji naturalnego i syntetycznego rubinu, szafira i spinela. Podkreślenia wymaga fakt, że każdy uczestnik kursu zdał go z bardzo dobrymi wynikami (85,6 – 91,6 proc. skuteczności) – co, jak podkreśliła na rozdaniu dyplomów szefowa działu edukacji dr Katrien De Corte, było swoistym ewenementem, gdyż egzamin polegał na identyfikacji 20 różnych kamieni, naturalnych, syntetycznych i składanych, oraz odpowiedzi na pytania teoretyczne. Każdy z uczestników otrzymał znany na całym świecie certyfikat Gemstone Identification.

Plany na przyszłość

W przyszłym roku wszyscy studenci, którzy ukończyli w/w kurs, a już teraz gemmolodzy, wezmą udział w jego kolejnym, zaawansowanym etapie: Gemmology Advanced HRD Antwerp, który odbędzie się w kwietniu 2016 roku. Miesiąc wcześniej odbędzie się kolejna edycja kursu Gemmology Basic HRD Antwerp

Grzegorz Jurkun, dyplomowany gemmolog HRD Antwerp