Ponad dwukrotny wzrost zysku BRIJU

Notowana na głównym rynku GPW jubilerska spółka w pierwszych trzech miesiącach roku odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe. Skonsolidowane przychody Briju wyniosły 125 mln zł, co oznacza wzrost o 85,9 proc. względem I kwartału 2014 r.

W I kwartale 2015 r. grupa wyraźnie poprawiła wyniki finansowe w obu segmentach działalności. Przychody ze sprzedaży segmentu surowców wzrosły o 87,3 proc., do 120,9 mln zł. Jest to efekt większych obrotów w handlu srebrem, który generuje również większą marżę. Dzięki temu marża brutto ze sprzedaży wzrosła z 5,6 proc. do 5,9 proc., a zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 98,2 proc. do 7,1 mln zł. – Pierwsze trzy miesiące 2015 r. były bardzo dobre dla naszej grupy. Znacząco zwiększyliśmy wolumeny obrotu w segmencie surowcowym oraz sprzedaż w segmencie jubilerskim. Dzięki temu możemy pochwalić się dynamicznym wzrostem wyników na wszystkich poziomach – powiedział Przemysław Piotrowski, prezes Briju. W segmencie wyrobów jubilerskich zysk brutto ze sprzedaży został podwojony, podczas gdy przychody wzrosły o 52 proc. Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii budowy własnej sieci sprzedaży. Na koniec I kwartału pod marką Briju działało 14 salonów, obecnie jest to już 16 salonów. Do końca roku sieć sprzedaży Briju będzie liczyć co najmniej 32 salony.