Więcej o biżuterii w sieci

Jesienią 2014 roku pojawił się w sieci nowy portal poświęcony współczesnej polskiej biżuterii artystycznej, który gromadzi informacje na temat działających dawniej i dziś projektantów, a także instytucji prowadzących działalność badawczą, edukacyjną, wystawienniczą, dokumentacyjną czy popularyzatorską w tej dziedzinie.

pws-2015-01c-26
Wszystko to za sprawą projektu badawczego Galerii Sztuki w Legnicy, gospodarza Legnickiego Festiwalu Srebro, w zeszłym roku uhonorowanej też tytułem Organizatora 25-lecia w plebiscycie 25 na 25. Biżuteria czasu wolności. Sieć pełna jest stron www i portali poświęconych współczesnej biżuterii w całości lub tylko dotykających tej problematyki, od stron autorskich czy firmowych po nieco ogólniejsze w zakresie, ale najczęściej o charakterze komercyjnym. Ich różnorodny jakościowo i objętościowo charakter pogłębiał wrażenie chaosu i utrudniał dostęp do najważniejszych treści, pozwalających na przedstawienie obrazu całości tej zaskakująco bogatej i szerokiej dziedziny sztuki, rzemiosła i designu, w zależności od przyjętej perspektywy.

Kompendium wiedzy

Galeria postanowiła ten chaos informacyjny zebrać w jednym miejscu, opanować, udokumentować, uporządkować oraz szeroko upowszechnić, na razie via internet, a później także w formie tradycyjnej książkowej publikacji. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest właśnie projekt Od tradycji do współczesnego designu. Zjawiska, pojęcia i twórcy współczesnej polskiej biżuterii, który Galeria Sztuki zrealizowała w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Obserwatorium Kultury. Patronat nad projektem objęli znawcy branży prof. Irena Huml oraz zmarły niedawno Michał Gradowski. Głównym celem projektu było opisanie polskiego środowiska złotniczego poprzez uruchomienie platformy internetowej dotyczącej złotnictwa polskiego od 1945 roku do dziś, zawierającej bazę najważniejszych twórców, pojęć, instytucji i publikacji z zakresu współczesnego złotnictwa. Niedawno uruchomiono ją pod adresem www.bizuteriaartystycznawpolsce.pl. Znajdziemy tam prawie 200 sylwetek artystów i ich prace, ponad 30 instytucji (muzea i galerie, uczelnie i urzędy, stowarzyszenia związane z branżą złotniczą), jak również ok. 30 tekstów opisujących różne aspekty zjawiska. To łącznie kilkaset stron opracowań i panorama różnych ujęć badawczych dotyczących polskiej biżuterii artystycznej od powojnia do czasów współczesnych. – Niestety terminy ministerialne były bezlitosne, dlatego musieliśmy działać ekspresowo. W związku z tym mamy niekomfortową świadomość, że nie udało nam się uniknąć potknięć i drobnych niedociągnięć, ale stale pracujemy nad ich minimalizacją – tłumaczy Monika Szpatowicz, kuratorka legnickiej Galerii Sztuki i Festiwalu Srebro. – Przedsięwzięcie udało się zrealizować w tak krótkim czasie tylko dzięki zaangażowaniu osób, instytucji i urzędów we współtworzenie zasobów portalu i bardzo za nie dziękujemy – dodaje.

pws-2015-01c-27

Promocja polskiej szkoły srebra

– Baza ta ma stać się czymś w rodzaju najbardziej aktualnego i wiarygodnego kompendium wiedzy na temat złotniczego środowiska, sumować dorobek naszego współczesnego złotnictwa, upowszechniać, lansować i promować polską szkołę srebra – mówi dr Marta Baran, odpowiedzialna z ramienia legnickiej galerii za przeprowadzenie projektu. Podkreśla, że ostatecznie głównym beneficjentem zgromadzonej wiedzy będzie środowisko złotnicze i szeroko rozumiana polska kultura. – Zależy nam, by portal był żywym medium dotrzymującym kroku realnemu krajobrazowi tej branży w Polsce. Niedawno rozpoczęliśmy jego budowę i liczymy, że będzie ewoluował i wzbogacał się o nowe aktualne treści. Część bazy informacyjnej poświęcona jest historii, przeszłości, jak w każdym przedsięwzięciu badawczym, ale liczymy, że systematycznie będą pojawiać się tam nowe nazwiska i fakty – tłumaczy. Dlatego pomysłodawcy zachęcają wszystkich do dzielenia się informacjami, które mogą być przydatne z perspektywy biżuterii artystycznej pojmowanej jako dziedzina sztuki i kultury. Wszystkich artystów oraz instytucje zainteresowane obecnością w portalu, które nie zostały do tej pory uwzględnione, prosimy o kontakt z Galerią Sztuki w Legnicy (mailowy: galeria@galeria. legnica.pl oraz telefoniczny: 76 862 09 10).

pws-2015-01c-28

pws-2015-01c-29