Granice w sztuce?

31 marca mija termin przesyłania prac na 24. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej, organizowanego w ramach Legnickiego Festiwalu Srebro 2015. Tegoroczny temat konkursu to Granice.


Organizatorzy podkreślają, że temat zainspirowany został konkretnymi wydarzeniami ze sfery geopolitycznej (aneksja części Ukrainy, wojny na Bałkanach i w całym basenie Morza Śródziemnego, w Azji i Afryce etc.), ale w istocie posiada także przesłanie szersze i głębsze, jest poszukiwaniem źródeł wszystkich naszych ograniczeń (naturalnych i kulturowych), tropieniem mechanizmów tworzenia i sensów utrzymywania jakichkolwiek granic, jest pytaniem o aktualną tożsamości homo sapiens. Konkurs skierowany jest do artystów z kraju i zagranicy. Jego celem jest prezentacja najnowszych dokonań współczesnej sztuki biżuterii. Prace przesyłane na konkurs powinny być biżuterią w szerokim znaczeniu, zawierać oryginalną koncepcję twórczą oraz reprezentować wysoki poziom artystyczny i wykonawczy. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń co do zastosowanych materiałów i technik, ale nawiązując do ponad 30-letniej tradycji konkursu oczekuje się użycia w pracy srebra. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Galerii Sztuki w Legnicy.