Rekordowe wyniki finansowe BRIJU

Notowana na głównym rynku GPW spółka jubilerska, w ciągu trzech kwartałów 2014 r. wypracowała 274,5 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 18,4 mln zł zysku brutto ze sprzedaży. Oznacza to wzrost odpowiednio o 17,4 proc. i 71,8 proc. Zysk netto po wzroście o 10,3 proc. wyniósł 8 mln zł i był wyższy niż w całym 2013 r.

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 r. widać poprawę w obu segmentach działalności grupy. Przychody ze sprzedaży segmentu surowców wzrosły o prawie 19 proc. do 265,5 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 71 proc. do 15,6 mln zł. W segmencie wyrobów jubilerskich zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 80 proc. do 2,8 mln zł przy 9,1 mln zł przychodów. W tym czasie zysk EBITDA Grupy wyniósł 10,3 mln zł po wzroście o 19,3 proc. r/r. W samym trzecim kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 107 mln zł, zysk brutto 7,9 mln zł, zysk EBITDA 4 mln zł, a zysk netto 3,5 mln zł. Spółka konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju własnej sieci sprzedaży oraz wzmocnienia marki BRIJU. Na koniec września spółka posiadała 10 salonów własnych, obecnie jest to już 12 salonów. W 2015 r. sieć sprzedaży powiększy się do ok. 40 sklepów pod marką BRIJU.