MSB w nowej siedzibie

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników zmieniło swoją siedzibę i już od stycznia otworzy swoje podwoje przy ul. Warzywniczej 1 w centrum Gdańska.

W nowej siedzibie będzie możliwość prowadzenia galerii prac członków MSB, laboratorium bursztynu z dyżurem rzeczoznawców a także będzie to miejsce, gdzie można będzie kompleksowo zaopatrzyć się w informacje o bursztynie, publikacje wydawane przez MSB – książki, ulotki, filmy i plakaty oraz inne o tematyce bursztynowej.