Dobre praktyki w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli działań promocyjnych miast na prawach powiatu, w którym wskazała projekt Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu jako przykład dobrych praktyk w zakresie spójności strategii promocyjnych z celami rozwoju gminy przyjętymi przez samorząd.

pj-2014-05-04

Od 10 lat Prezydent Miasta Gdańska konsekwentnie realizuje projekt Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu, którego podstawowe wytyczne zawarte są w przyjętej przez Radę Miasta Strategii rozwoju Gdańska do 2015 roku oraz strategii rozwoju Gdańska Delta Bursztynu, opracowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie ze środowiskami bursztynniczymi. Nadrzędnym celem strategii jest budowanie globalnego kapitału regionu i miasta. Ważnym elementem promocji Światowej Stolicy Bursztynu są międzynarodowe warsztaty bursztynnicze, które organizowane są w Gdańsku od 2009 roku. Ich podstawowym założeniem jest zainspirowanie bursztynem projektantów biżuterii z całego świata, którzy nigdy nie wykorzystywali w swojej twórczości tej żywicy.