100 mln ze sprzedaży Briju

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Briju wzrosły w II kwartale 2014 roku o 42 proc. i osiągnęły prawie 100 mln zł. W całym półroczu przychody wyniosły 167,2 mln zł, a zysk netto 4,5 mln zł. Jednocześnie Briju konsekwentnie realizuje strategię rozwoju i otwiera kolejne salony.

Giełdowy projektant, producent i sprzedawca biżuterii konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju sieci sprzedaży i wzmocnienia marki Briju. Do końca 2015 r. spółka chce otworzyć 42 salony, zarówno pracujące w modelu własnym, jak i franczyzowym. – Obecnie mamy już 9 czynnych salonów Briju. Konsekwentnie powiększamy sieć sprzedaży, we wrześniu i październiku otworzymy kolejne trzy sklepy. Pozytywnie wpływa to na wielkość sprzedaży pod własną marką, dzięki czemu zwiększamy poziom osiąganej przez nas marży – mówi Przemysław Piotrowski, prezes Briju. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła w I półroczu 6,3 proc., co oznacza wzrost o 1,4 p.p. wobec I półrocza 2013 r. Marża netto wyniosła 2,7 proc. i była nieznacznie niższa od osiągniętej przed rokiem. (ma)