Honorowy patronat Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej nad projektem artystyczny pt. „25 x 25. Biżuteria czasu wolności”.

Patronat Pani Prezydentowej podkreśli rangę i prestiż tego przedsięwzięcia na arenie ogólnopolskiej, jak również będzie wyrazem uznania dla działalności artystów, projektantów w dziedzinie współczesnej polskiej biżuterii w latach 1989-2014.

Premiera projektu „25 x 25. Biżuteria czasu wolności” będzie miała miejsce 2 października 2014 roku w Warszawie, podczas jubileuszowej 15-ej edycji targów Złoto Srebro Czas.

25-lecie przemian w Polsce jest okazją do podsumowań również w dziedzinie biżuterii. Wspólnie wybieramy Projektanta Biżuterii, Popularyzatora i Organizatora 25-lecia, a najciekawszą biżuterię tego okresu autorstwa 25 projektantów będziemy oglądać na specjalnej wystawie na targach Złoto Srebro Czas.

„Zmiany zapoczątkowane w 1989 r. w istotny sposób wpłynęły także na rynek biżuterii współczesnej, zarówno w jego części komercyjnej, jak i edukacyjnej i artystycznej. Mentalne przewartościowania zaowocowały nowymi zjawiskami, trendami, postawami artystycznymi; przybyło twórców i firm zajmujących się biżuterią” – mówi Monika Szpatowicz z Galerii Sztuki w Legnicy, która wspólnie z Międzynarodowym Centrum Targowym realizuje ten projekt. Ma on charakter okolicznościowy, a jego intencją jest symboliczne podsumowanie dorobku artystyczno-organizacyjnego polskiego współczesnego złotnictwa w okresie ostatniego 25-lecia. To podsumowanie zaplanowano w formie wystawy 25 na 25. Biżuteria czasu wolności oraz ustanowienia i przyznania Honorowych Wyróżnień 25-lecia.

Wystawa 25 na 25. Biżuteria czasu wolności
„Wystawa nie ma charakteru przekrojowego, ani też ambicji zaprezentowania pełnego spektrum postaci czy zjawisk współczesnej polskiej sztuki złotniczej, występujących w ostatnich 25 latach. Ma być częściowo zobiektywizowanym – z uwzględnieniem statystyk wystaw, zdobytych nagród i wyróżnień – a częściowo arbitralnym wyborem kuratorskim prac tych artystów, którzy na złotniczej scenie wyraźnie, osobno i na trwałe zaakcentowali swoją obecność w tym okresie, czasami nawet inicjując swoją twórczością pewne style, tendencje czy mody w biżuterii” – tak Monika Szpatowicz wyjaśnia założenia wystawy, której jest kuratorką. Do udziału w niej wytypuje ona 60 nazwisk, biorąc pod uwagę aktywność i dorobek artystyczny twórców. Wyboru 25 z nich dokona Rada Programowa, w skład której wejdą: prof. Irena Huml, Andrzej Bielak, Wanda Gontarska, Magdalena Kwiatkiewicz, prof. Andrzej Szadkowski, Katarzyna Rzehak. Wernisaż tej wystawy, na której zostanie zaprezentowanych ponad 100 prac 25 polskich twórców, odbędzie się pierwszego dnia targów Złoto Srebro Czas. Jej uczestnicy zostaną uhonorowani specjalnie na tę okazję zaprojektowaną odznaką „25 na 25”. Wystawie będzie towarzyszył katalog.