Euro – konsekwencje wprowadzenia wspólnej waluty

Od chwili wprowadzania euro w formie gotówkowej waluta ta ciągle budzi emocje. Od euforii wśród euroentuzjastów do uzasadnionych obaw eurosceptyków. Od 1 stycznia 2009 r. do strefy euro weszła Słowacja, stając się 16. członkiem eurolandu. Jest pierwszym krajem w naszej części Europy, który ma wspólną walutę. Zmiana w kraju naszego południowego sąsiada spowodowała, że dyskusja dotycząca zagrożeń i korzyści wynikających z wprowadzenia wspólnej waluty rozgorzała w Polsce na nowo

W opinii większości ekspertów w bilansie zysków i kosztów, jakie niesie ze sobą wspólna waluta, przeważają korzyści wynikające z wprowadzenia euro. Najważniejsze z nich to: eliminacja ryzyka kursowego, niższe koszty transakcyjne, ułatwienia dla przedsiębiorców, zwiększenie przejrzystości cen i ich wyrównywanie.

Euro a przedsiębiorcy
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa uprości to i przyspieszy wiele spraw. Obecnie handel ze strefą euro wiąże się z koniecznością przeliczania euro na złote i odwrotnie. Gdy na przykład polski przedsiębiorca sprzedaje coś zagranicznemu kontrahentowi i ustala cenę w euro, nie może być pewnym tego, ile otrzyma za sprzedany przez siebie towar w momencie wymiany na złote. Przykładowo, umocnienie (aprecjacja) polskiej waluty z 4,20 do 4,00 złotych za euro spowoduje, że nasz przedsiębiorca otrzymując 10 tys. euro za sprzedane towary, dostanie nie 42 tys. złotych, a 2 tys. mniej, bo tylko 40 tys. złotych. Z kolei w sytuacji osłabienia polskiej waluty (deprecjacji) z 4,20 do 4,40 złotych za euro, przedsiębiorca, który miałby zapłacić 10 tys. euro za sprowadzone przez siebie towary, zapłaci za nie w złotówkach nie 42 tys. a 44 tys.
Istotne wahania kursu mogą powodować, że uzyskane przez firmę przychody ze sprzedaży będą niższe niż planowane, a koszty wyższe. Utrudnia to planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej i zwiększa związane z nią ryzyko, które w przypadku współpracy z partnerami zagranicznymi i tak jest często relatywnie wysokie.

Dobre strony euro
W sytuacji, gdy polskie firmy oraz indywidualni konsumenci uczestniczą w obrocie handlowym z zagranicą, wymierną korzyścią posługiwania się wspólną walutą będzie wyeliminowanie kosztów transakcyjnych. Dla większości z nas najbardziej widocznym kosztem tego rodzaju jest marża pobierana pr [...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl

Mateusz Świergiel