Projekt „25 na 25”

Z inicjatywy organizatorów Targów Biżuterii i Zegarków ZŁOTO SREBRO CZAS oraz Galerii Sztuki w Legnicy realizowany jest projekt „25 na 25”, którego intencją jest symboliczne podsumowanie dorobku artystyczno-organizacyjnego polskiego współczesnego złotnictwa w okresie ostatniego 25-lecia (1989-2014).

25 lat temu zapoczątkowano w Polsce przemiany polityczno-ustrojowe, skutkujące rozlicznymi i głębokimi konsekwencjami gospodarczymi i społeczno- kulturowymi. Zmiany te wpłynęły także na kształt całego rynku biżuterii współczesnej, zarówno w jego części komercyjnej, jak i edukacyjnej i artystycznej. Mentalne przewartościowania zaowocowały nowymi zjawiskami, trendami, postawami artystycznymi, przybyło twórców i firm zajmujących się biżuterią. Ten ważny dla kraju jubileusz branża jubilerska uczci w formie okolicznościowej wystawy oraz przyznania honorowych wyróżnień dla osób, firm, instytucji i organizacji, które szczególnie i najbardziej przyczyniły się do rozwoju współczesnej biżuterii w Polsce. Na podstawie ankiet, które można wypełnić na stronach internetowych organizatorów, wyróżnieniami uhonorowani zostaną: „Projektant biżuterii 25-lecia”, „Popularyzator 25-lecia” i „Organizator 25-lecia” – osoby i instytucje, które miały szczególne znaczenie dla rozwoju polskiej biżuterii współczesnej w ostatnim 25-leciu. Organizatorem projektu są Targi Biżuterii i Zegarków ZŁOTO SREBRO CZAS, współorganizatorem Galeria Sztuki w Legnicy, a kuratorem wystawy Monika Szpatowicz. Projekt będzie miał swój finał podczas tegorocznej edycji targów w Warszawie.