Świat nigdy nie uwolni się od złota? Kruszec znów będzie w cenie

John Maynard Keynes nazwał złoto reliktem barbarzyństwa i czynił wiele, aby od tego reliktu odejść. Uwolnienie się gospodarki od złota nastąpiło z chwilą upadku systemu z Bretton Woods, długo po śmierci Keynesa. Od tego czasu minęło ponad 40 lat, a złoto wydaje się być w niezłej kondycji.

Czytaj więcej