„Ars Argen ti. Srebro-artyści-biżuteria”

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa pozycja autorstwa prof. Ireny Huml „Ars Argenti. Srebro-artyści-biżuteria”.

pj-2014-03-08

Książka jest zbiorem wybranych tematycznie publikacji autorki dotyczących biżuterii. W tomie teksty o współczesnej sztuce złotniczej profesor Ireny Huml zostały uporządkowane w pięciu blokach tematycznych. W otwierającej publikację części „Koneksje współczesności” zgromadzono artykuły podejmujące zagadnienia o charakterze ogólnym i historycznym. W kolejnej części – „Wystawowa rzeczywistość” – zgromadzone zostały artykuły na temat wystaw biżuterii w kraju i za granicą. Osobny rozdział poświęcono tekstom powstałym z okazji legnickich wystaw. Recenzje pokazów indywidualnych w ramach legnickich festiwali znalazły się w części zatytułowanej „Sylwetki”. Zamykająca publikację część poświęcona została pasji kolekcjonerskiej autorki i zgromadzonemu przez nią zbiorowi polskiej biżuterii drugiej połowy XX wieku. Irena Huml jest polską historyk sztuki, profesor nauk o sztukach pięknych. W swojej pracy zawodowej związana m.in. ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica i Instytutem Sztuki PAN. Zajmuje się m.in. architekturą wnętrz i rzemiosłem artystycznym. Należy do Stowarzyszenia Historyków Sztuki.