Biżuteria z Jedwabnego trafiła do Muzeum Podlaskiego

Osobiste drobiazgi, które zostały wydobyte podczas ekshumacji w Jedwabnem w 2001 roku, zostały przekazane Muzeum Podlaskiemu. Instytut Pamięci Narodowej oddał dokładnie 475 przedmiotów.

To biżuteria, zegarki, monety, zachowane elementy odzieży, czyli guziki, klamry od pasków, a także klucze. Te przedmioty były dowodami w śledztwie.

Czytaj więcej