W USA szukają diamentów

Pozornie to nic nowego, każde państwo poszukuje cennych surowców. Rzecz jednak polega na tym, że za kilka dolarów dziennej opłaty może to czynić każdy, kto tylko tego zapragnie. Samo pozwolenie nie miałoby żadnego znaczenia, gdyby nie jego wykonanie, które szczęśliwcom przynosi fortunę.


Rzecz dotyczy stale w Stanach Zjednoczonych sensacyjnego tematu poszukiwań diamentów w starej kopalni Crater of Diamonds Mine lub Crater of Diamonds State Park. Obecnie ta "nieczynna" kopalnia diamentów jest tylko umownie, ponieważ nie prowadzi się w niej wydobycia na skalę przemysłową. Być może byłaby to tylko turystyczna atrakcja, których niemało również w USA...

Czytaj więcej