Złoto nie jest już bezpieczną przystanią

Wszystkie argumenty przemawiające za tym, że złoto to bezpieczna przystań, straciły moc, twierdzi Yoni Jacobs, główny strateg inwestycyjny w Chart Prophet Capital.

Ostatni wzrost notowań złota nic nie zmienia, twierdzi Jacobs. Powody, dla których było uważane za atrakcyjne: rynki wschodzące, akcje kopalni złota, dolar i inflacja, zniknęły, przekonuje.

Czytaj więcej...