Otrzymanie dotacji na nabycie środka trwałego a podatek VAT

Marek Piotrowski
prawnik, doradca podatkowy

Realia i wymagania życia gospodarczego skłaniają prowadzących przedsiębiorstwa do podejmowania coraz to nowych wyzwań o charakterze inwestycyjnym, które pozwalają na podniesienie konkurencyjności oferty świadczonych usług lub wytwarzanych towarów, bądź poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii wpływają na obniżenie kosztów prowadzonej działalności. Inwestycje takie nierzadko możliwe są do zrealizowania przez przedsiębiorców przy pomocy otrzymanych w formie dotacji funduszy pochodzących z instytucji finansowych wspierających rozwój gospodarczy.

pj_2008_06-47.jpg

Warto przeanalizować podstawowe skutki w zakresie podatku VAT wynikające z otrzymania przez podatnika dotacji z przeznaczeniem na nabycie rzeczowych składników majątku traktowanych stosownie do obowiązujących przepisów jako podlegające amortyzacji środki trwałe.

Rozważania na temat podatkowych skutków, w zakresie regulacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.), otrzymania dotacji na nabycie składnika majątku zaliczanego przez podatnika do środków trwałych, a zatem takiego, który będzie używany przez okres dłuższy niż rok i stosownie do postanowień ustaw o podatkach dochodowych podlega amortyzacji, warto rozpocząć od udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy dotacja taka podlega opodatkowaniu podatkiem V [...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl

Marek Piotrowski