Sesja naukowa o wzornictwie

Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza do udziału w XIV Sesji Naukowej z cyklu „Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce" poświęconej zegarom mechanicznym, która odbędzie się w kwietniu 2013 roku.

To kolejne spotkanie specjalistów różnych dziedzin zajmujących się zegarami rozmaitych typów w różnych kontekstach: historycznym, artystycznym, technicznym, kultury i obyczaju, współczesnej produkcji itd. To właśnie między innymi dlatego, że na konferencjach tych spotykają się zarówno badacze, jak i praktycy, a każda z tych grup postrzega zegary w różny sposób, spotkania te są bardzo interesujące. Będzie to czwarte spotkanie w cyklu „Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce" poświęcone tej problematyce.