Surowce jubilerskie objęte ochroną

pj-2013-01-35Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, znana powszechnie jako Konwencja Waszyngtońska albo CI TES, czyli Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, to międzynarodowy układ regulujący i kontrolujący transgraniczny handel roślinami i zwierzętami oraz wytwarzanymi z nich przedmiotami.

 

Niektóre z chronionych gatunków są dość powszechnie wykorzystywane jubilersko bądź do niedawna jeszcze były, np. ciosy słonia (kość słoniowa), skorupa żółwia szylkretowego (szylkret, fig.1), niektóre gatunki koralowców (koralowina jubilerska), jak też niektóre gatunki słodkowodnych i słonowodnych małży i ślimaków (masa perłowa, biokonkrecje, perły).

 

Prawa i obowiązki wynikające z CI TES

CITES podpisano 3 marca 1973 r. W życie weszła 1 lipca 1975 r. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała przystąpienie do konwencji 12 grudnia 1989 roku. W Polsce weszła w życie 12 marca 1990 r. Obecnie stronami CITES jest objęte 175 państw. Głównym celem CITES jest kontrola, redukcja lub całkowita eliminacja handlu okazami gatunków, których liczba i/lub stan sugerują, że niekontrolowane pozyskanie z naturalnego środowiska stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich trwania. Konwencja reguluje transgraniczny transfer ponad 34 tys. gatunków, z czego ponad 5 tys. to zwierzęta. Są wymienione w trzech załącznikach do konwencji różniących się rygorami ochronnymi (wgląd w aktualne wersje załączników na oficjalnej stronie CITES http://www.cites.org oraz na stronie Ministerstwa Środowiska RP http://www.mos.gov.pl/kategoria/ 2496_konwencja_waszyngtonska_cites). Większość, czyli ponad 33 tys. gatunków ujęta jest w załączniku II. Są to gatunki, które co prawda nie są bezpośrednio zagrożone wyginięciem, ale mogą niebawem takimi się stać, jeśli handel ich okazami nie zostanie poddany ścisłej kontroli i reglamentacji.

pj-2013-01-36

 

Z kolei załącznik I obejmuje wszystkie gatunki bezpośrednio zagrożone wyginięciem, które są lub mogą być przedmiotem handlu. Obrót okazami tych gatunków jest poddany szczególnie ścisłej reglamentacji w celu zapobieżenia ich wyginięciu i jest dozwolony tylko w wyjątkowych okolicznościach, np. dla celów naukowo-badawczych. Na tej liście umieszczono aktualnie kilkaset gatunków roślin i zwierząt. Z kolei załącznik III skupia gatunki będące przedmiotem troski któregokolwiek z państw-stron konwencji, dla których niezbędna jest międzynarodowa współpraca w celu ograniczenia lub zaprzestania ich eksploatacji. Handel gatunkami wymienionymi w załącznikach jest możliwy w przypadku okazów pochodzących z hodowli lub uprawy. W handlu takimi okazami wymagane są specjalne z [...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl