Franczyza w sklepie jubilerskimPrzemysław Szymański

Autor jest prawnikiem,

specjalistą z zakresu
prawa cywilnego
i gospodrczego


Przez umowę franczyzy przedsiębiorca będący franczyzobiorcą może korzystać
z wiedzy oraz usług lub towarów fanczyzodawcy w zamian za umówione
wynagrodzenie. W ramach umowy franczyzy może on również korzystać z firmy
franczyzodawcy, co ma niebagatelne znaczenie, gdyż jest to zanana
i popularna marka na rynku

Umowa franczyzy jest umową nieokreśloną w kodeksie cywilnym. Polska nazwa franczyza jest odpowiednikiem angielskiej nazwy franchising, która oznacza zezwolenie jednej firmy dla drugiej na sprzedaż jej produktów na określonym obszarze. Sądy wskazywały, że poprzez umowę franchisingu (inaczej franczyzy) "dawca franchisingu zobowiązuje się do udostępnienia podmiotowi korzystającemu z franchisingu (biorcy franchisingu) korzystania z oznaczenia jego firmy, godła - emblematu, symboli, patentów, zaś biorca franchisingu zobowiązuje się do prowadzenia wskazanej działalności z wykorzystaniem udostępnionych mu praw pozyskiwania nowych odbiorców (nowych rynków zbytu).

Jednym z głównych zadań franchisingu jest dokładne poznanie rynku, na którym ma on rozwijać działalność franchisingową oraz optymalne zorganizowanie sprzedaży. Biorca franchisingu działa przez cały czas trwania umowy we własnym imieniu i na własny rachunek, zawiera umowy bezpośrednio z nowymi kontrahentami, pozyskuje nowe rynki zbytu (wyrok NSA w Krakowie z 21 stycznia 1998 r., sygn. I SA/Kr 507/97).
W związku z faktem, że franczyza nie jest umową określoną w k.c. będą miały do niej zastosowanie oprócz postanowień umownych ogólne prz [...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl

Przemysław Szymański