Ryszard Szadziewski przewodniczącym Światowej Rady Bursztynu

Światowa Rada Bursztynu została przekształcona w organ doradczy i opiniodawczy prezydenta Gdańska. Zmianie uległ regulamin i wybrano nowe władze rady - nowym przewodniczącym wybrano profesora Ryszarda Szadziewskiego, wybitnego znawcę bursztynowych inkluzji i wykładowcę Uniwersytetu Gdańskiego

Drugi dzień największych na świecie targów bursztynu Amberif 2008 rozpoczął się od posiedzenia Światowej Rady Bursztynu skupiającej obecnie 16 specjalistów z Polski, Ukrainy, Rosji, Niemiec i Kanady. Po sprawozdaniu z działalności rady, wygłoszonym przez jej przewodniczącego Wiesława Gierłowskiego, członkowie przyjęli uchwałę o przekształceniu rady w organ doradczo-opiniodawczy prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Następnie prezydent Adamowicz podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Światowej Rady Bursztynu oraz regulaminu jej działania.

W przemówieniu inaugurującym posiedzenie rady w nowej formie prawnej prezydent Paweł Adamowicz jeszcze raz podziękował wszystkim członkom, że zechcieli uczestniczyć w tworzeniu tej ważnej struktury dla promocji pozycji bursztynu bałtyckiego w świecie i miasta Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu. Podkreślił, że ta formalna zmiana pozwoli na wydzielenie w budżecie miasta środków na uruchomienie wielojęzycznej strony internetowej rady, prace w poszczególnych komisjach i wydanie pierwszej publikacji naukowej. Prezydent zachęcił także radę do rozszerzania składu o nowe osoby z innych krajów [...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl