Co jest niedozowolone

pj_2008_01-84.jpg Przemysław Szymański
Specjalista z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Uwaga na zmiany w prawie


Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która weszła w życie pod koniec ubiegłego roku, ma służyć lepszej ochronie interesów konsumentów przez wprowadzenie zakazu praktyk sprzecznych m.in. z dobrymi obyczajami. Każdy przedsiębiorca powinien zapoznać się z jej regulacjami, aby swoimi działaniami nie narazić się na odpowiedzialność cywilną lub karną

Ustawa ta została wprowadzona, aby zabezpieczyć konsumentów, którzy dokonali transakcji handlowych z nieuczciwymi przedsiębiorcami. Ma ona zastosowanie tylko do transakcji między przedsiębiorcami (osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami prawnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, które prowadzą działalność zawodową lub gospodarczą nawet, jeżeli nie ma ona charakteru zorganizowanego i ciągłego, a także osobami działającymi na ich rzecz) a konsumentami, a więc nie obejmuje transakcji między profesjonalistami. Zgodnie z tą ustawą zawsze zabronione jest prowadzenie działań polegających na:
 • twierdzeniu, że produkt będzie dostępny tylko przez bardzo krótki czas, lub że będzie on dostępny na tych warunkach przez bardzo ograniczony czas, jeżeli jest to niezgodne z prawdą, w celu nakłonienia konsumenta do podjęcia natychmiastowej decyzji o jego kupnie
 • stosowaniu kryptoreklamy w środkach masowego przekazu
 • reklamowaniu produktu podobnego do produktu innego przedsiębiorcy w celu zasugerowania konsumentowi, że produkt ten został wykonany przez tego samego przedsiębiorcę, jeżeli jest to niezgodne z prawdą
 • twierdzeniu, że przedsiębiorca wkrótce zmieni miejsce wykonywania działalności, jeżeli jest to niezgodne z prawdą
 • przekazywaniu nierzetelnych informacji dotyczących dostępności produktu z zamiarem nakłonienia konsumenta do zakupu produktu na warunkach mniej korzystnych niż warunki rynkowe
 • twierdzeniu, że organizowany jest konkurs lub promocja z nagrodami, a następnie nieprzyznawaniu opisanych nagród lub ich ekwiwalentu
 • prezentowaniu produktu jako "gratis", "darmowy", "bezpłatny" lub w podobny sposób, jeżeli konsument musi uiścić jaką
[...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
 • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
 • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
 • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
 • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
 • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
 • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
 • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl

Przemysław Szymański