Jak odzyskać pieniądze

Przemysław Szymański
Autor jest prawnikiem, specjalistą ds. podatkowych

Odzyskanie zaległej płatności staje się coraz poważniejszym problemem, także w branży jubilerskiej. Przedsiębiorca w celu wyegzekwowania należności musi przedstawić tytuł wykonawczy, po którego dostarczeniu komornik może rozpocząć postępowanie egzekucyjne

Tytuł wykonawczy musi precyzyjnie określać nazwę podmiotu, co do którego wszczęto egzekucję - wszelkie błędy w druku lub niedokładności mogą być wykorzystane przez dłużnika jako podstawa do złożenia zażalenia. Najczęściej podstawą egzekucji będzie prawomocny wyrok sądu, ugoda zawarta przed sądem lub wyrok podlegający natychmiastowej egzekucji.

Stanowią one tytuły egzekucyjne, które następnie są zaopatrywane w klauzulę wykonalności. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku należy złożyć wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, który w ciągu 3 dni rozpatruje sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy. Jeżeli sprawę po złożeniu apelacji rozpatrywał sąd drugiej instancji, np. od wyroku sądu okręgowego złożono apelację i sprawę rozstrzygnął sąd apelac [...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
Dostęp dla prenumeratorów

Polskiego Jubilera

Użytkownik:
Hasło:
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).

Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
  • Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko
  • Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl
  • (w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów)
  • Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty
  • Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów
Prenumeratę możesz zamówić:
  • Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20
  • Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl

Przemysław Szymański