Jubileusz MSB

24 maja Międzynarodowe
S t o w a r z y s z e n i e
Bursztynników obchodziło
15-lecie swojego istnienia.
Uroczystość była okazją do złożenia
podziękowań wszystkim osobom,
które miały wpływ na promocję
bursztynu oraz przyczyniły się do
popularyzowania pracy
Stowarzyszania. MSB powstało w
1996 roku, dziś liczy 215 członków.
Członkami Stowarzyszanie są zarówno
artyści, wykładowcy akademiccy,
jak również właściciele firm, gemmolodzy
czy muzealnicy.