Królewskie klejnoty monarchini. Elżbieta II pokaże swoje diamenty

Biura podróży renegocjują umowy z hotelarzami, by zmniejszyć także skutki osłabienia złotego
Te­go­rocz­ne­go zi­mo­we­go se­zo­nu biu­ra po­dró­ży nie bę­dą za­li­cza­ły do naj­lep­szych. Więcej...