Złoto – cenne od zawsze, ale ostatnio szczególnie

Ceny złota od dziesięciu lat znajdują się w silnym trendzie wzrostowym. Od kilku miesięcy na rynku zaobserwować można wyhamowanie dynamiki wzrostów cen. Przyczyny tego zjawiska, strukturę rynku złota, analizę bieżącej sytuacji i prognozy prezentujemy poniżej. Więcej...