Konferencja nt. diamentów, nanodiamentów i odmian alotropowych węgla

Ok. 150 wysokiej klasy specjalistów z Polski, Stanów Zjednoczonych,
Rosji, Szwecji, Kanady, Japonii i Izraela wzięło udział konferencji
dotyczącej syntezy diamentów, nanodiamentów i odmian alotropowych węgla.
Spotkanie odbyło się w Zakopanem.
Więcej...